Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow _К-Ф arrow МЕЛІОРАТИВНА ГЕОГРАФІЯ
   

МЕЛІОРАТИВНА ГЕОГРАФІЯ

— прикладна геогр. дисципліна, що вивчає причини виникнення, поширення та ступінь вираженості процесів і явищ, несприятливих для раціонального використання природних ресурсів, а також тер. закономірності впровадження різних заходів, які забезпечують оптимізацію природокористування та охорону природи. Осн. завдання М. г.: комплексне геогр. обґрунтування можливості й доцільності меліоративних заходів, розроблення методів і способів їхнього проведення відповідно до природних та госп. умов, визначення ефективності меліоративних перетворень з урахуванням наслідків їх, у т. ч. віддалених, прогноз розвитку комплексу меліорацій у тер. і часовому аспектах. М. г. тісно пов'язана з конструктивною географією.

Відповідно до різних видів меліорацій М. г. об'єднує меліоративні напрями окремих геогр. наук. зокрема ґрунтознавства, метеорології, гідрології, ландшафтознавства та ін., а також меліоративну гідрогеологію. У комплексі М. г. досліджує природно-меліоративні системи, що включають природні, тех. і соціально-екон. складові з метою визначення оптимальних варіантів їхнього функціонування. Результати меліоративно-геогр. досліджень мають велике значення для практики, а також для організації природно-меліоративного моніторингу, охорони навколишнього середовища. На Україні дослідження в галузі М. г. проводять у Відділенні географії Інституту геофізики АН УРСР, Київ., Харків., і Львів. університетах.

В. С. Аношко.

 

Схожі за змістом слова та фрази