Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пері-петра arrow ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД
   

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД

— з'їзд Рад робітничих і солдатських депутатів України з участю частини селянських депутатів, що відбувся 11—12 (24—25).ХІІ 1917 в Харкові. З'їзд спочатку було скликано в Києві, але через зрив його роботи Центральною радою делегати-більшовики та ін. представники трудящих переїхали до Харкова. В роботі з'їзду взяло участь бл. 200 делегатів з ухвальним і 6 — з дорадчим голосом. На з'їзді було представлено бл. 66 Рад України. Переважна більшість на з'їзді належала більшовикам. П. В. з. Р. розглянув питання: про поточний момент; самовизначення України; самовизначення Донецького і Криворізького басейнів; організацію влади на Україні; вибори ЦВК Рад України. Заслухавши та обговоривши доповідь Артема (Ф. А. Сергєєва) про поточний момент, з'їзд прийняв резолюцію, в якій, виявляючи волю робітничо-сел. мас України, заявив про цілковиту підтримку Великої Жовтн. соціалістич. революції і вітав політику Ради Народних Комісарів, що вела рішучу боротьбу проти бурж. контрреволюції в усіх її проявах. У резолюції з питання про самовизначення України з'їзд відзначив, що лише Велика Жовтн. соціалістична революція і створений нею Рад. уряд забезпечили втілення в життя принципу права націй на самовизначення, що перемога соціалістичної революції і декрети Раднаркому ліквідують будь-які форми нац. гноблення та нерівності в Росії. З'їзд визнав Укр. Республіку федеративною частиною Рос. Республіки, оголосив рішучу боротьбу згубній для робітничо-сел. мас політиці Центральної ради, викрив її бурж., контрреволюц. характер. З'їзд заявив, що він боротиметься за Укр. робітничо-сел. республіку, засновану на тісній солідарності трудящих мас України, незалежно від їхньої нац. належності, з трудящими масами всієї Росії. З'їзд закликав усіх робітників і селян, весь укр. народ усіма силами охороняти і зміцнювати братерський союз з робітниками і селянами Росії. Заслухавши та обговоривши доповідь про організацію влади в республіці, з'їзд розв'язав корінне питання соціалістичної революції на Україні. В резолюції, прийнятій 12 (25).ХІІ 1917, з'їзд проголосив встановлення на Україні Рад. влади. В цьому істор. акті говорилося: "Влада на території Української республіки віднині належить виключно Радам робітничих, солдатських і селянських депутатів... Україна оголошується Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів" (Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине, т. 2. К., 1957, с. 574). Ця постанова знаменувала здійснення споконвічної мрії укр. народу про створення своєї суверенної, справді демократичної д-ви. П. В. з. Р. також прийняв резолюцію про Донецький і Криворізький басейни, в якій протестував проти злочинної імперіалістич. політики каледінської та укр. бурж.-націоналістичної контрреволюції, які намагалися поділити між собою Донбас, і заявив, що добиватиметься єдності Донецького басейну в межах Рад. республіки. З'їзд обрав найвищий орган держ. влади Рад. України в період між всеукр. з'їздами Рад — Центральний Виконавчий Комітет Рад України в складі 41 чоловіка, серед яких було 35 більшовиків. З'їзд залишив 20 місць для представників трудящого селянства, яких мав обрати Всеукр. з'їзд Рад сел. депутатів. Істор. рішення П. В. з. Р. знаменували законодавче закріплення перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції на Україні і створення Української Радянської Соціалістичної Республіки, поразку укр. бурж.-націоналістичної контрреволюції. В цих рішеннях втілювалися ідеї марксизму-ленінізму, суверенна воля українського народу.

Літ.: Ленін В. І. Про Україну, ч. 1—2. К., 1977: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Великая Октябрьская социалистическая рево-люция на Украине. Февраль 1917 —-апрель 1918. Сборник документов и материалов, т. 2. К., 1957; Історія Української PCP, т. 5. К., 1977: История государства и права Украинской ССР. К., 1976; Бабій Б. М. Місцеві органи державної влади Української PCP в 1917 —1920 pp. К. 1956; Бабій Б. М. В. І. Ленін і будівництво Української Радянської держави. К., 1957; Королівський С. Перший з'їзд Рад України. К., 1957; Компанієць І. І. Ленін та інтернаціональна єдність українських і російських трудящих у трьох революціях. К., 1970.

Б. М. Бабій.

Перший всеукраїнський з'їзд рад - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази