Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БРИГАДА
   

БРИГАДА

— форма внутрігосп. організації в-ва та праці на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності. Діє на засадах товариської взаємодопомоги, спільної заінтересованості і відповідальності за результати праці. Б. формується на основі добровільності, нові працівники зараховуються за згодою колективу бригади. Не допускається відмова Б. у зарахуванні тим, хто одержав призначення у бригаду для працевлаштування згідно з чинним законодавством (молоді фахівці, випускники системи професійно-технічної освіти, особи, які відбули покарання або примус, лікування, та ін.).

Б. має право вимагати від власника чи уповноваженого ним органу виведення зі складу бригади працівників у разі скорочення її чисельності, невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації та в ін. випадках, передбачених ст. 40, 41 Кодексу законів про працю України. Власник або уповноважений ним орган переводить таких працівників відповідно до зак-ва і за їхньою згодою на ін. роботу чи звільняє у встановленому порядку. Власник або уповноважений ним орган, керівник структурного підрозділу відповідають перед Б. за створення нормальних умов для високопродуктивної праці. Бригада відповідальна перед власником або уповноваженим ним органом за невиконання з її вини вироб. показників. У цих випадках оплата провадиться за виконану роботу; премії та ін. заохоч. виплати не нараховуються. Збитки, завдані підприємству випуском неякісної продукції з вини бригади, відшкодовуються з її колект. заробітку. При розподілі останнього між членами бригади враховується вина конкр. працівників у випуску неякісної продукції (ст. 2528 КЗпП).

/. В. Зуб, Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази