Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА
   

СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА

- реформа сел. надільного землеволодіння у Рос. імперії, спрямована на підвищення продуктивності с. г. її ініціатором і провідником став голова Ради міністрів П. А. Столипін. Правові засади реформи були закладені цар. указом «Про доповнення деяких постанов діючого закону, що стосуються селянського землеволодіння і землекористування» від 9(22).ХІ 1906; відповід. законом від 14(27).УІ 1910 та законом про землеустрій від 29.V (11.УІ) 1911.

С. а. р. передбачала такі осн. заходи: виділення селян з общини і закріплення за ними землі у приватну власність; створення хутірського та відрубного г-ва; переселен, політика. Здійсненню цих заходів сприяли кредити і позики Селянського зем. банку. До серед. 1915 в Росії закріпили землі в особистій власності бл. 2 млн. дворів, або 21,8 % від числа всіх общинників. Найшвидше відбувався процес закріплення землі в приватну власність на Правобережжі та в степовій частині України. Співвідношення закріпленої землі до всієї площі надільного землеволодіння становило на Правобережжі - 50,7, у Степовій Україні — 34,2, на Лівобережжі - 13,8 %. У 1907-11 на Україні виділилося на хутори і відруби понад 226 тис. господарств, які мали 1800 тис. десятин землі. Сел. біднота, одержавши наділи у власність, продавала їх за безцінь і остаточно пролетаризувалася. Загалом свої наділи продало бл. 1300 тис. власників найбідніших господарств, в укр. губерніях - 260 тис. Складовою частиною С. а. р. була переселен, політика. її мета: з допомогою переселень малоземельних селян на окраїни імперії (Сибір, Середня Азія, Казахстан) збільшити землекористування селян і створити умови для швидкого госп. освоєння сх. районів, посилення там позицій д-ви. Кількість переселенців за 1906 — 16 становила 3 млн. чол. Але освоєння нових земель не завжди було під силу розореному селянству, і понад 548 тис. переселенців (18 %) повернулося назад. У 1907—14 з України переселилося понад 1,1 млн. чол., з них бл. 70 % переселенців повернулося.

Проведення С. а. р. припинилося після Лют. революції 1917 в Росії. Реформа остаточно не вирішила поставлених перед нею завдань, не викликала докорінних соц.-екон. змін, спричинила ще більшу соціальну диференціацію селянства, що стало однією з причин Жовтневої революції 1917 в Росії.

Літ.: Погребельський О. Столипін. реформа на Україні. X., 1931; Лось Ф. Україна в роки столипін. реакції. К,—М., 1944; Румянцев М. Столыпин, аграрная реформа: предпосылки, задачи, итоги. «Вопросы экономики», 1990, № 10; Островский И. В. П. А. Столыпин и его время. Новосибирск, 1992; Панченко П. П., Славов В. П., Шмарчук В. А. Аграрна історія України. К., 1996.

О. О. Самойленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази