Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ
   

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

рослин — фізіологічно активні речовини, за допомогою яких можна змінювати біохімічні процеси, що відбуваються в рослині, й регулювати продуктивність с.-г. культур. За характером дії всі Р. р. рослин поділяють на три групи: активатори, що підсилюють ріст рослин; інгібітори — пригнічують ріст; речовини, які спричинюють летальні (смертельні) зміни в рослині. Одні й ті самі фізіологічно активні речовини, залежно від концентрації, можуть проявляти стимулюючу (активуальну), пригнічувальну чи летальну дію на рослини. До акти ваторів росту належать речовини ауксинового ряду (див. Ауксини), похідні фенолу й нафталіну та ін. До групи інгібіторів росту належать гідразид малеїнової кислоти, метиловий ефір α-нафтилоцтової к-ти тощо. До речовин летальної д і ї відносять похідні фенокси-кислот, симетричного триазину та багато інших. За допомогою Р. р. рослин можна прискорювати їх ріст і розвиток; керувати цвітінням і плодоношенням; укоріненням живців, станом спокою у рослин або бульб; нагромадженням певних речовин, які мають практичне значення; підвищувати якість зберігання врожаю різних культур і зменшувати втрати сировини: запобігати поляганню рослин, знищувати непотрібну рослинність (див. Гербіциди): прискорювати опадання листя, підсушувати рослини перед збиранням (див. Десиканти, Десикація, Дефоліанти, Дефоліація, Дозорювання плодів). Все це спрямоване на збільшення виходу продукції рільництва з одиниці площі, на поліпшення її якості.

Літ.: Калинин Ф. Л., Мережинский Ю. Г. Регулятори роста растений. К., 1965.

Ф Л. Калінін

 

Схожі за змістом слова та фрази