Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
   

СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЖИМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

— правовий режим, який передбачає встановлення подат. і мит. пільг, а також надання держ. підтримки суб'єктам господарювання, що здійснюють інвестиційну діяльність у законодавчо визначеному регіоні (території) країни або окр. галузях народного господарства. Запроваджується на певний строк (10—30 років) з метою залучення інвестицій у пріоритетні сфери в-ва, впровадження нових технологій, реструктуризації та модернізації діючих підприємств, створення сучас. ринк. інфраструктури, поліпшення використання природ, і труд, ресурсів, прискорення соціально-екон. розвитку окр. регіонів країни та ін. В Україні порядок, умови і процедури запровадження С. р. і. д., особливості встановлення подат., мит. та ін. пільг для суб'єктів господарювання, експорту та імпорту товарів, устаткування, обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих та ін. предметів, валют, регулювання тощо визначаються ГК України (гл. 39), Законами «Про інвестиційну діяльність» (1991), «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (1992), «Про деякі питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш"» (1996), «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» (1998), «Про спеціальну економічну зону "Яворів"» (1999), «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області» (1999), «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш"» (1999; в ред. 2002 зі зміною назви Закону — «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків»), «Про інноваційну діяльність» (2002), указами Президента України «Про спеціальну економічну зону "Славутич"» від 18.УІ 1998 та «Про спеціальну економічну зону "Закарпаття"» від 9.ХІІ 1998, а також ін. прав, актами. Д-ва гарантує стабільність С. р. і. д. на весь встановлений зак-вом строк, надає відповідну підтримку шляхом залучення кредитів, що надаються під держ. гарантії іноз. д-ва-ми, банками, міжнар. фін. організаціями, ін. фін.-кред. установами.

Див. також Вільна економічна зона, Спеціальна (вільна) економічна зона.

Літ.: Пересада А. А. Основы инвест, деятельности. К., 1996; Омельченко А. В. Інвест. право. К., 1999; Вінник О. М. Інвест. право. К., 2001; Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Чернадчук Т. О. Інвест. право України. Суми, 2001; Щербина В. С. Госп. право. К., 2003.

В. П. Нагребельний, В. В. Кафарський.

 

Схожі за змістом слова та фрази