Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФОРС-МАЖОР
   

ФОРС-МАЖОР

(франц. force majeure - подія, яку не можна передбачити, здолати, ані запобігти їй, від force — сила і majeur — вищий) — 1) У цивільному праві надзвичайна подія, непереборна за даних умов сила (напр., стихійне лихо) або інша незалежна від волі та дій учасників договору (угоди) обставина, яку неможливо передбачити, запобігти їй чи усунути її. Результатом таких надзв. і невідворотних обставин є повне або часткове невиконання договір, зобов'язання і, як наслідок, мимовільне спричинення збитків однією зі сторін договору ін. стороні. У правовій науці й практиці форс-мажорні обставини прийнято поділяти на непереборну силу і т. з. юридичний Ф.-м. До заг. принципу визначення неперебор. сили можна віднести об'єктивний і абс. характер обставин. Дія факторів, які стали перешкодою виконання зобов'язань, у цьому випадку не лише стосується сторони, що спричинила збитки, а поширюється й на всі або на велику кількість суб'єктів. Неможливість виконання умов договору має бути абсолютною, а не внаслідок створення будь-якою особою (групою осіб, держ. органом та ін.) певних перешкод. Зак-вом України і договір, практикою до обставин неперебор. сили віднесено стихійне лихо (землетрус, повінь, буря, шторм тощо) та ін. обставини, які неможливо передбачити чи запобігти їм (або можна передбачити, але неможливо запобігти) при сучас. рівні розвитку науки і люд. можливостей. В Україні, як і у всіх цивіліз. правових системах, нездоланна (непереборна) сила є обставиною, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань (ст. 617 ЦивК України, ст. 205 ГК України).

До юридичного Ф.-м. зазвичай відносять рішення вищих держ. органів (заборона експорту чи імпорту, валютні обмеження тощо), війни, революції, повстання, масові заворушення, терорист, акт, блокаду, страйк, локаут, саботаж та ін. Поняття такого Ф.-м. не містить чіткого юрид. визначення. Тому контрагенти, як правило, встановлюють випадки непередбач. обставин та їх прав, наслідки в договір, порядку. В результаті виникнення юридичного Ф.-м. можливе повне або часткове звільнення від майн. відповідальності за невиконання договір, зобов'язання. У діловій і суд. практиці не визнаються обставинами

Ф.-м. ті, які по суті належать до категорії комерційних ризиків (напр., зміна цін, валют, курсів, труднощі у зв'язку з несприятливою кон'юнктурою ринку і т. п.). 2) Надзв. об'єктивні або суб'єктивні обставини, які змушують учасників екон. відносин (угод) діяти інакше, ніж було ними передбачено раніше.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази