Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
   

АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ

- продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровміс-них матеріалів або виготовлені на основі харч, спиртів із вмістом понад 8,5 % етилового спирту. Осн. засади регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздріб, торгівлі А. н., забезпечення їх високої якості та захисту здоров'я гр-н закріплені Законом України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» (1995). Цим законом, зокрема, передбачено, що в-во А. н. може здійснюватися суб'єктами підприєм. діяльності незалежно від форми власності, але за умови одержання спец, дозволів (ліцензій), які видаються терміном на 5 років за відповідну плату органами, уповноваженими на це КМ України. Підприємства вироб. цехи, дільниці, лабораторії та ін, структурні підрозділи, що здійснюють в-во і контроль за в-вом А. н., підлягають обов'язковій атестації на відповідність вимогам, установленим законодавством України щодо забезпечення безпеки життя і здоров'я людей, охорони навколишнього природ, середовища, а також на відповідність санітарним, пожежним, екол. нормам і правилам. Атестація підприємств проводиться щорічно органами Держ. к-ту України по стандартизації, метрології та сертифікації і деякими ін. органами. Орган, уповноважений КМ України видавати ліцензії на право в-ва А. н., зобов'язаний зупинити дію відповідної ліцензії у разі, якщо не була проведена атестація в-ва у встановленому законодавством порядку. Виробництво А. н. повинно відповідати затвердженим і зареєстрованим нормат. документам, стандартам України та міжнар. стандартам.

Імпорт, експорт або оптова торгівля А. н. можуть здійснюватися суб'єктами підприєм. діяльності незалежно від форми власності за наявності у них відповідних ліцензій, які видаються за плату терміном на 5 років М-вом фінансів України або його органами. Роздрібна торгівля А. н. може здійснюватися суб'єктами підприєм. діяльності незалежно від форми власності, в т. ч. їх виробниками, за наявності у них платних патентів. Порядок оформлення і видачі патентів визначається КМ України. Забороняється роздрібна торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим питним, спиртом коньячним і плодовим, а також А. н. з рук та в непри-стосованих для цього приміщеннях, на тер. дошкільних, навч. і лік. закладів та прилеглих територіях, у місцях проведення спорт, змагань, гуртожитках та в ін. місцях, визначених місц. радами. Законом встановлено, що контроль за його дотриманням здійснюють органи, які видають ліцензії (патенти), а також інші органи в межах компетенції, визначеної чинним законодавством. До суб'єктів підприєм. діяльності застосовуються фін. санкції у вигляді штрафів за порушення правил в-ва і торгівлі А. н. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, який видав ліцензію на право в-ва і торгівлі А. н., а також ін. контрольними у даній галузі держ. органами. А. Й. Міллер.

 

Схожі за змістом слова та фрази