Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow авін-аги arrow АВТОРСЬКЕ ПРАВО
   

АВТОРСЬКЕ ПРАВО

-Сукупність правових норм, що регулюють відносини, пов'язані з створенням і використанням творів науки, літератури і мистецтва; частина цивільного права. Рад. А. п. має на меті охороняти інтереси авторів, сприяти розвиткові творчості, використанню її досягнень у сусп. інтересах, для культ, збагачення народу, утвердження комуністичного світогляду. Осн. норми А. п. встановлено загальносоюзним (Основи цивільного законодавства Союзу PCP і союзних республік) і республіканським (в УРСР - розділ IV ЦивК УРСР) законодавством. З приєднанням СРСР 1973 до Всесвітньої (Женевської) конвенції 1952 про авторське право норми рад. А. п. приведено у відповідність з цією конвенцією. А. п. поширюється на будь-який твір незалежно від його призначення, цінності чи способу відтворення (рукопис, переклад, зображення, креслення, звукозапис тощо). 2) Право автора відтворювати і розповсюджувати твір усіма дозволеними законом способами під своїм іменем, псевдонімом або анонімно, право на недоторканність твору, на одержання винагороди при його використанні. Використання твору ін. особами, в т. ч. переклад ін. мовою, дозволяється, як правило, за згодою автора або його спадкоємців і відбувається на підставі авторського договору. Винагорода при цьому визначається відповідно до затверджених ставок гонорару авторського, а якщо таких не має,- за згодою сторін. Передача творів рад. авторів для використання за кордон, так само як і використання творів зарубіжних авторів у СРСР, здійснюється через Всесоюзне агентство по авторських правах. В УРСР діє Укр. відділення цього агентства (див. гакол; Міжнародне авторське право). Без згоди автора і безоплатно використання твору можливе, напр., при відтворенні в наук, і критичних працях, навчальних і політ.-освітніх виданнях, інформації про видання творів, при створенні нового, творчо самостійного твору (крім переробки на драм, твір або сценарій), а також у виданнях спец, шрифтом для сліпих. Належні громадянинові А. п. діють протягом його життя і 25 років після його смерті; вони переходять у спадщину, крім права на ім'я та ін. прав, що встановлюються законодавством союзної республіки. А. п. орг-цій (на наук, збірники, енциклопедичні видання, кіно- та телефільми тощо) діють безстроково. А. п. захищаються судом шляхом поновлення порушеного права, напр., встановленням обов'язку порушника внести відповідні зміни в опублікований твір, припинити дальший випуск або розповсюдження твору без згоди автора, виплатити йому винагороду. А. п. в ін. соціалістичних країнах грунтується натих самих засадах, що й А. п. в СРСР. У капіталістичних країнах, де творчі досягнення розглядаються як товар, А. п. захищає насамперед монопольні права підприємців, віддаючи їм перевагу перед сусп. інтересами і правами автора.

Є. Ф. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази