Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРХІВИ УКРАЇНИ
   

АРХІВИ УКРАЇНИ

— наук.-практ. журнал Гол. архівного управління при КМ України та Ін-ту укр. археографії і джерелознавства HAH України. Засн. 1947 під назвою «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління МВС УРСР», з 1960 — наук.-інформ. бюлетень Архівн ого управління при РМ УРСР. Під назвою «А. У.» виходить з 1965 як наук.-інформ. бюлетень Архівного управління (з 1974 — Гол. архівного управління) при РМ УРСР. Як журнал виходить з 1991. Крім згаданого бюлетеня, попередниками сучас. видання були істор.-архівозн. журнали «Архівна справа» (1925—31), «Радянський архів» (1931), «Архів Радянської України» (1932—33), «Бюлетень Центрального архівного управління» (1925—32). У 1949—57 виходив рос. мовою. «А. У.» публікують нормат. та відомчі акти з питань архівної справи, статті, повідомлення, документи та огляди джерел з історії України, історії укр. державності, історії установ, архівознавства, джерелознавства, дипломатики та ін. істор. дисциплін, а також відомості про діяльність архівних установ, зв'язки укр. архівістів з архівістами ін. країн, про зарубіжні архіви, де зберіг, матеріали з історії України. Т. Б. Слюдикова.

 

Схожі за змістом слова та фрази