Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рамб-ревн arrow РАСИ ЛЮДИНИ
   

РАСИ ЛЮДИНИ

— великі історично сформовані ареальні (див. Ареал) групи людей, які пов'язані єдністю походження, що виявляється в спільних спадкових морфологічних і фізіологічних ознаках. Як внутрішньовидові систематичні категорії Р. л. у взаємодії з навколишнім середовищем зазнають певних змін з часом і у просторі і водночас характеризуються певною генетично зумовленою сталістю. Дані антропології свідчать про велику подібність між Р. л. за осн. біол. особливостями (будова кисті руки, мозку, гортані, язика, таза тощо) і несуттєві з точки зору еволюції виду Homo sapiens, до якого належать сучас. люди, відмінності у расових (другорядних) ознаках [форма і колір волосся, колір шкіри, очей, форма носа, щілини ока, вилиць, губ, відмінності у будові зубної і дер-матогліфічної (див. Папілярні лінії та візерунки) систем, розподіл генів, що визначають властивості крові, зокрема групи крові, тощо]. Повна біол. і соціально-культурна рівноцінність всіх Р. л. і метисних (див. Метиси ) груп є незаперечними доказами видової єдності людства, що спростовують вигадки полігенізму і расизму про "вищі" нації і раси. Дослідження останнього періоду доводять, що все людство складається з 4 великих рас: європеоїдної раси (витке або пряме м'яке волосся, світла або смуглява шкіра, вузький виступаючий ніс, широка очна щілина, відносно тонкі губи, значний розвиток бороди тощо), монголоїдної раси (пряме жорстке волосся, жовтувата шкіра, плескуватий ніс і обличчя, вузька щілина ока з епікантусом, рідка борода та ін.), негроїдної раси (кучеряве волосся, темна шкіра, широкий ніс, товсті губи, прогнатизм тощо) і австралоїдної раси (витке або кучеряве волосся, здебільшого темна шкіра, певний ступінь прогнатизму, відносно широкий ніс та ін.). Деякі автори виділяють лише 3 великі Р. л., об'єднуючи негроїдну і австралоїдну Р. л. В межах великих Р. л. виділяють раси 2-го порядку; існують також проміжні расові групи. Є різні погляди щодо виникнення великих Р. л. Антропологи-поліцентристи вважають, що великі Р. л. почали формуватись від окремих груп палеоантропів (неандертальців) і навіть архантропів у кількох центрах Азії, Європи і Африки (див. Поліцентризм). Інші вчені, зокрема радянські — В. В. Бунак, Я. Я. Рогинський, М. М. Чебоксаров, В. П. Якимов та ін., доводять, що великі Р. л. утворилися вже після формування людей сучас. типу — неоантропів (див. Моноцентризм). При розселенні неоантропи змішувались з периферійними неандертальцями і пристосовувались до різноманітних природно-геогр. умов. В результаті цього, за свідченням палеоантропологічних знахідок, в пізньому палеоліті почав формуватися ряд ознак великих Р. л., які пізніше стали типовими. Комплекс характерних ознак монголоїдної раси сформувався, очевидно, в мезоліті, про що свідчать антропологічні і одонтологічні дані ряду популяцій індіанців Америки, що мають ознаки, не характерні для монголоїдів (відсутність епікантуса, "орлині" носи тощо). Деякі ознаки великих Р. л., які виникли шляхом мутацій і мали пристосовне значення до умов навколишнього середовища, були закріплені діянням добору природного, роль якого в кінці пізнього палеоліту і в мезоліті поступово зменшувалася з розвитком продуктивних сил суспільства в процесі колективної праці. Суттєву роль в расоутворенні відігравала ізоляція окремих популяцій, в яких відбувався процес дрейфу генів, а також метисація, яка з часом набувала все більшого поширення внаслідок зростання зв'язків між країнами, переселень і міграцій. В деяких сучас. країнах метисні групи становлять більшість населення. За одонтологічними даними європеоїдів і негроїдів об'єднують в західну, а монголоїдів і австралоїдів — у східну групи. Уявлення про кількість і поширення Р. л., їх розподіл по великих расах і проміжних расових групах, ступінь збігу їх ареалів з одонтологічним районуванням людства дають карти — кольорова (с. 288— 289), текстова та схема. При зіставленні поширення расових та мовних угруповань (див. Класифікація мов, Мови світу) людства на схемі зрідка спостерігаються їхні відповідності, частіше— розбіжності. Виникнення останніх певною мірою пов'язане з розселенням і метисацією давніх популяцій. Так, напр., розселяючись на Пн. Сх. — у Монголію, Сибір, Корею, носії ностратичних мов поширили їх у ці райони, хоч антропологічно самі були асимільовані монголоїдним населенням. Динамічність расових ознак сучас. людства виявляється в їх епохальних змінах, зокрема грацілізації (зменшення масивності кісток), брахікефалізації (розширення і вкорочення черепа), збільшення довжини тіла, пов'язане з акцелерацією.

Літ.: Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы, культуры. М., 1971; Зубов А. А. Этническая одонтология. М., 1973: Алексеев В.П. География человеческих рас. М., 1974; Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978; Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М., 1980.

В. Д. Дяченко.

Раси людини - leksika.com.uaРаси людини - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази