Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ
   

НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ

- вироб. і побут, відходи, фіз., хім. чи біол. характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини і які потребують спец, методів, засобів та прав, регламентації поводження з ними. В Україні прав, засади поводження з Н. в. встановлено Законом «Про відходи» (1998). Особливому прав, режиму підлягає поводження з радіоакт. відходами. Цей режим встановлено зак-вом, зокрема, Законами України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» і «Про поводження з радіоактивними відходами» (обидва — 1995). Заходи щодо запобігання нагромадженню т оксич. відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навкол. природне середовище та здоров'я людини передбачені Законом України «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» (2000). Відходи відносять до категорії небезпечних, якщо вони мають одну чи більше небезпеч. властивостей. Усі Н. в. за ступенем їх шкідливого впливу на навкол. природне середовище та людину поділяються на класи і підлягають обліку.

Юрид. і фіз. особи — виробники (власники) Н. в. повинні мати дозвіл (ліцензію) на поводження з ними, який видається спеціально уповноваженими органами викон. влади у сфері поводження з відходами. В разі недотримання вимог щодо поводження з Н. в. дозвіл (ліцензія) у встановленому законом порядку зупиняється на певний час або анулюється. Транспортування Н. в. дозволяється лише за наявності паспорта на них та дозволу (ліцензії) на поводження з ними і тільки спеціально обладнаними для цього трансп. засобами. Відповідальність за безпечне перевезення Н. в. несе трансп. організація, якщо не доведе, що їх нестача або шкода від них сталися не з її вини. Зберігання і захоронення Н. в. дозволяється тільки у спеціально обладнаних місцях і здійснюється на підставі дозволу, виданого у встановленому порядку. Ін. діяльність, не пов'язана з поводженням з Н. в., на території, відведеній для їх розміщення, забороняється. На виконання міжнар. зобов'язань, що випливають з участі України у Базельській конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпеч. відходів та їх видаленням (1989), в Україні здійснюється контроль за транскорд. перевезенням Н. в. та їх утилізацією (видаленням). Положення про цей контроль та жовтий і зелений переліки відходів затв. КМ України 13.УІІ 2000. Особи, винні в порушенні вимог зак-ва щодо поводження з Н. в., притягаються до юрид. відповідальності.

І. А. Куян.

 

Схожі за змістом слова та фрази