Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дол-дяк arrow ДОНОРСТВО КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ
   

ДОНОРСТВО КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

— добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для дальшого безпосеред. використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікар, препаратів або використання у наук, дослідженнях. Правові відносини у цій галузі регулюються Законом України «Про донорство крові та її компонентів» (1995). Ним передбачено: осн. принципи організації донорства крові; права та обов'язки донора, гарантії і пільги, які надаються йому; відповідальність за порушення зак-ва про Д. к. та її к. тощо. Відповідно до закону донором може бути будь-який дієздатний гр-нин України віком від 18 років, мед. обстеження якого не виявило протипоказань, визначених М-вом охорони здоров'я України. Взяття крові та (або) її компонентів дозволяється лише за умови, що здоров'ю донора не буде заподіяно шкоди.

За особистим визначенням донора давання крові та (або) її компонентів може здійснюватися безоплатно або з оплатою, порядок якої встановлюється КМ України. За бажанням будь-якої дієздатної особи в порядку, встановленому КМ України, за її рахунок може здійснюватися заготівля і зберігання її власної крові та (або) її компонентів, а також крові та (або) її компонентів, отриманих від ін. донорів, з метою використання їх у необхід. випадках для мед. допомоги такій особі, членам її сім'ї або ін. гр-нам. Д-ва гарантує захист прав донора та охорону його здоров'я, надає йому певні пільги. Зокрема, мед. обстеження донора перед даванням крові та (або) її компонентів і видача довідок про стан його здоров'я здійснюються безоплатно. На випадок зараження донора інфекц. хворобами або виникнення у нього ін. хвороб чи розладів здоров'я у зв'язку з донорством він підлягає обов'язковому держ. страхуванню. За чинним зак-вом донорові відшкодовується шкода, заподіяна його здоров'ю у зв'язку з виконанням донор, функції, з урахуванням дод. витрат на лікування, посилене харчування та на ін. заходи, спрямовані на його соціально-трудову та профес. реабілітацію. Інвалідність донора, що настала у зв'язку з виконанням донор, функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок труд, каліцтва чи профес. захворювання. У день давання крові та (або) її компонентів, а також у день мед. обстеження донор звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним серед, заробітку. Донори — студенти вузів та учні профес. навчально-виховних закладів — у зазначені дні звільняються від занять. Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів (у т. ч. у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні) донорові надається дод. день відпочинку із збереженням серед, заробітку. За його бажанням цей день може приєднуватися до відпустки щорічної або використовуватися в ін. час протягом року від дня давання крові чи її компонентів. У день давання крові та (або) її компонентів донор забезпечується безкоштовним сніданком та обідом за рахунок закладу охорони здоров'я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням зазначений заклад охорони здоров'я має відшкодувати донорові готівкову вартість відповідних наборів харчування.

Донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку із захворюванням виплачується у розмірі 100 % серед, зарплати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.

Законом закріплено й ін. пільги для донорів. Ним же передбачено затвердження Національної та місцевих програм розвитку Д. к. та її к. Зокрема, вказується, що взяття, переробку і зберігання донор, крові та її компонентів, реалізацію та виготовлення з них препаратів здійснюють спеціаліз. установи і заклади переливання крові та відповідні підрозділи закладів охорони здоров'я, що знаходяться у віданні МОЗ України та ін. міністерств і відомств. Переробляти і зберігати кров та її компоненти, реалізовувати виготовлені з них препарати можуть також суб'єкти підприєм. діяльності. При цьому як підрозділам МОЗ України, так і суб'єктам підприєм. діяльності дозволяється робити це лише за наявності спец, ліцензії, виданої МОЗ України.

Особи, винні у порушенні прав донорів, порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації та застосування донор, крові, її компонентів та препаратів з неї, правил контролю за безпекою та якістю донор, крові, її компонентів, препаратів і відповід. консервуючих розчинів, порядку обміну донор, кров'ю, її компонентами і препаратами та вивезення їх за межі України, порядку мед. обстеження донора перед даванням крові та (або) її компонентів, несуть встановлену законодавством дисциплінарну, адм., цив.-правову чи крим. відповідальність. Законом передбачено також юрид. відповідальність донора. Вона настає у разі навмисного приховування інформації або подання неправдивих відомостей про стан свого здоров'я особою, яка виявила бажання стати донором, якщо її дії спричинили або могли спричинити шкоду здоров'ю реципієнтів, яким перелито взяті від донора кров, її компоненти чи виготовлені з них препарати.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази