Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БРОКЕР
   

БРОКЕР

(англ. broker — посередник) — посередник при укладенні договорів, що виступає від імені клієнта, за його дорученням та в його інтересах. Кваліфіковані Б. спеціалізуються з певного виду товарів або послуг (напр., страхування, торгівля металом чи коксом, митні послуги тощо), діють за рахунок клієнтів, одержуючи від них за це матеріальну винагороду.

Окр. категорію становлять біржові Б. Згідно зі ст. 16 Закону України «Про товарну біржу» (1991) Б. — це фіз. особи, зареєстровані на біржі відповідно до її статуту. їхні обов'язки полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, на здійснення бірж, операцій шляхом підшукування контрактів і подання здійснюваних ними операцій до реєстрації на біржі. Кількість Б. товарної біржі визначає її комітет (біржова рада).

Б. мають право пересвідчитись у наявності та якості товару, якому надано перевагу, а також у платоспроможності покупця, пропонувати альтернат, умови контрактів та здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів. Б. заборонено розголошувати комерційну таємницю щодо здійснюваних за їх участю бірж, операцій клієнтів, одночасно обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать один одному. Біржа у межах повноважень регулює свої відносини з Б. та відносини Б. з клієнтами, застосовуючи санкції до Б., які порушують встановлені нею правила їхніх відносин з клієнтами.

У разі системат. виконання біржовим Б. доручень пост, клієнтів відносини між ними оформляються спец, договором — на брокерське обслуговування, який стає гол. джерелом, що встановлює права та обов'язки сторін на довготривалу перспективу. У цей договір звичайно вносяться такі розділи: предмет договору; порядок виконання доручень клієнта Б.; гарантії виконання бірж, угод; умови розрахунків за надані клієнтові послуги; порядок підтримання зв'язків між сторонами; відповідальність Б. та клієнта і порядок вирішення спорів; термін дії, підстави зміни і припинення договору; особливі умови.

З метою забезпечення гарантій виконання укладених Б. біржових угод він має право вимагати від своїх клієнтів перерахування гарант, внесків на його рахунки, відкриті в розрахунк. установах (клірингових центрах), а також надання йому прав на розпорядження ними від свого імені відповідно до даного клієнтом доручення. Див. також Брокерська контора, в. в. Хахулін.