Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ніз-новак arrow НІМЕЦЬКА ІДЕОЛОГІЯ
   

НІМЕЦЬКА ІДЕОЛОГІЯ

Критика новітньої німецької філософії в особі її представників Фейербаха, Б. Бауера і Штірнера і німецького соціалізму в особі його різних пророків" — одна з ранніх праць К. Маркса і Ф. Енгельса, в якій вперше сформульовано як цілісну концепцію матеріалістичне розуміння історії, її осн. принципи і закони (див. Історичний матеріалізм). В "Н. і." піддано критиці ідеалістичне розуміння історії у представників молодогегельянства і в споглядальному матеріалізмі Л. Фейербаха, викрито реакц. характер бурж. індивідуалізму й анархізму М. Штірнера та "істинного соціалізму". К. Маркс і Ф. Енгельс показали залежність сусп. свідомості від сусп. буття, заклали основи вчення про суспільно-економічні формації, про визначальну роль матеріального виробництва в житті суспільства, діалектику взаємодії й розвитку продуктивних сил і виробничих відносин (які в "Н. і." ще наз. "формами спілкування"), довели наявність об'єктивних законів розвитку суспільства тощо. В "Н. і." закладено основи теорії класів суспільних і класової боротьби. В праці з'ясовано осн. матеріальні передумови комуністичного перетворення суспільства, пов'язані з розвитком продуктивних сил і формуванням революц. класу.— пролетаріату, що дало змогу зробити висновок про історичну неминучість пролетарської революції; покладено початок теорії наукового комунізму. Написана 1845—46. За життя авторів через цензурні умови не видавалася; опублікована повністю 1932 в СРСР. "Н. і." є важливим етапом у становленні вихідних положень марксистської теорії.

О. М. Булатов.

 

Схожі за змістом слова та фрази