Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТНА ПОМИЛКА
   

ЕКСПЕРТНА ПОМИЛКА

в судово-психіатричній експертизі — хибна оцінка псих, стану підекспертного, яка об'єктивно виявляється внаслідок істотної розбіжності між експерт, висновками двох або більше експертів, що не є результатом природ, змін в об'єкті дослідження за однаковості всіх ін. умов. Помилковим визнається висновок, який не збігається з висновком, прийнятим судом як такий, що відповідає об'єктивній дійсності. У суд. психіатрії за основу класифікації Е. п. прийнято такі ознаки, як об'єкт — суб'єкт та істинність — хибність. Залежно від цього розбіжність експертних висновків вважається помилкою або відмінністю. Кожна з них може бути істинною або хибною. Істинна відмінність висновків обумовлена патоморфозом хвороби підекспертного, тобто непередбачуваною зміною її вияву з плином часу, хибна — природним перебігом хвороби. Істинна помилка (помилкове бачення експерта) може бути обумовлена об'єктивними (неповнота дослідженої інформації і стан даної науки, ступінь розробки питань, що мають експертне значення) і суб'єктивними (неправильне застосування експертної методики, законів мислення при обгрунтуванні висновків) чинниками. Неістинна помилка (хибний, неправдивий висновок) також може бути обумовлена об'єктивними (фальсифікація об'єктів дослідження і вдала симуляція підекспертним псих, розладів) і суб'єктивними (свідомий намір експерта або примушування його до подання неправдивого висновку) чинниками.

Літ.: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1988.

В. Б. Первомайський

 

Схожі за змістом слова та фрази