Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
   

ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

- держ. система органів управління, сил і засобів, що утворюється для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзв. ситуацій техногенного, екол., природ, та воєн, характеру. Складова системи загальнодерж. оборонних заходів, які проводяться у мирний і воєн, час з метою захисту населення та економіки країни від зброї масового знищення та ін. засобів нападу противника, а також для виконання рят. і невідклад. аварійно-відновлювальних робіт у зонах ураження або затоплення. Прав, регулювання Ц. о. в Україні здійснюється відповідно до Закону «Про Цивільну оборону України» (1993, з наст, змінами і доп.). За цим законом систему Ц. о. України утворюють: органи викон. влади всіх рівнів, до компетенції яких віднесено функції, пов'язані з безпекою і захистом населення, попередженням, реагуванням і діями у надзв. ситуаціях; органи повсякден. управління процесами захисту населення у складі міністерств, ін. центр, органів викон. влади, місц. держ. адміністрацій, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування; сили і засоби, призначені для виконання завдань Ц. о.; фонди фін., мед. та матеріально-тех. ресурсів, які передбачені на випадок надзв. ситуацій; системи зв'язку, оповіщення та інформ. забезпечення; спеціально уповноважений центр, орган викон. влади з питань Ц. о.; курси та навч. заклади підготовки і перепідготовки фахівців та населення з питань Ц. о.; служби Ц. о. Заходи Ц. о. поширюються на всю тер. України, всі верстви населення, а розподіл за обсягом і відповідальністю за їх виконання здійснюється на основі тер.-вироб. принципу.

Завдання Ц. о. України: запобігання виникненню надзв. ситуацій техноген. та природ, характеру і ліквідація їх наслідків; оповіщення населення про загрозу і виникнення надзв. ситуацій у мирний і воєн, час та пост, інформування про наявну обстановку; захист населення від наслідків аварій, катастроф, великих пожеж, стих, лиха та застосування засобів ураження; організація життєзабезпечення населення під час аварій, катастроф, стих, лиха та у воєн, час; організація і проведення рятувальних та ін. невідклад. робіт у районах лиха і осередках ураження; створення систем аналізу та прогнозування, управління, оповіщення та зв'язку, спостереження і контролю за радіоактивним, хім. і бактеріол. зараженням, підтримання їх готовності для сталого функціонування у надзв. ситуаціях мирного і воєн, часу; підготовка і перепідготовка кер. складу Ц. о., її органів управління та сил, навчання населення вмінню застосовувати засоби індивід, захисту і діяти в надзв. ситуаціях. Керівництво Ц. о. відповідно до її побудови покладається на КМ України, м-ва, ін. центр, органи викон. влади, РМ АР Крим, місц. держ. адміністрації, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності й підпорядкування. Начальником Ц. о. України є Прем'єр-міністр України. Безпосереднє виконання завдань Ц. о. здійснюють постійно діїочі органи управління у справах Ц. о., в т. ч. утворені у складі під приємств, установ і організацій сили та служби Ц. о. Центр, орган викон. влади з питань надзв. ситуацій забезпечує здійснення держ. політики у сфері Ц. о., захисту населення і місцевостей від наслідків надзв. ситуацій, попередження цих ситуацій; організовує розроблення і здійснення відповід. заходів з Ц. о.; керує діяльністю підпорядкованих йому органів управління у справах Ц. о. та спеціаліз. формувань, військами Ц. о.; здійснює контроль за виконанням вимог Ц. о., станом готовності сил і засобів Ц. о., проведенням рятувальних та ін. невідклад. робіт у разі виникнення надзв. ситуацій; координує діяльність центр, органів викон. влади, РМ АР Крим, місц. держ. адміністрацій, викон. органів місц. самоврядування та юрид. осіб щодо ліквідації наслідків надзв. ситуацій, проведення пошуку та рятування людей; здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзв. ситуації; здійснює навчання населення, представників органів управління і сил Ц. о. з питань захисту і дій у надзв. ситуаціях; організовує фін. і матер.-тех. забезпечення військ Ц. о., пошук.-рят. та ін. формувань; утворює підприємства з в-ва спеціальної та авар.-рят. техніки, засобів захисту населення тощо.

Силами Ц. о. є її війська, спеціаліз. та невоєніз. формування. Війська Ц. о. виконують завдання щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стих, лиха, воєн, дій, а також проводять рят. та ін. невідкладні роботи. Умови залучення частин і підрозділів ЗС України, ін. військ, формувань до ліквідації наслідків надзв. ситуацій визначаються Президентом України відповідно до зак-ва. Для виконання специф. робіт, пов'язаних із радіаційною та хім. небезпекою, значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, авар, ситуаціями на нафтогазодоб. промислах, проведення профілакт. і відновлювальних робіт, у т. ч. поза межами України, в установленому зак-вом порядку можуть утворюватися спеціаліз. формування, що підпорядковуються центр. органу викон. влади з питань надзв. ситуацій. Невоєніз. формування Ц. о. утворюються в областях, районах, містах Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах і організаціях у порядку, визначеному КМ України. Для забезпечення заходів із Ц. о., захисту населення і місцевостей від наслідків надзв. ситуацій та проведення спец, робіт у м-вах, ін. центр, органах викон. влади, місц. держ. адміністраціях, на підприємствах, в установах і організаціях утворюються спеціаліз. служби Ц. о.: енергетики, захисту сільськогосп. тварин і рослин, інженерні, комунал.-технічні, матеріального забезпечення, медичні, оповіщення і зв'язку, протипожежні, торгівлі й харчування, технічні, трансп. забезпечення та ін. Для проведення евакуац. заходів в умовах надзв. ситуацій на базі місц. держ. адміністрацій утворюються евакуац. комісії. Законом України «Про правові засади цивільного захисту» (2004) встановлено, що органи і підрозділи цив. захисту є правонаступниками органів та підрозділів держ. пожежної охорони і військ Ц. о. України та утворюються на їх базі. КМ України має забезпечити реалізацію Держ. програми перетворення військ Ц. о. України, органів і підрозділів держ. пожежної охорони в Операт.-рятувальну службу цив. захисту на період до 2005 року (затв. Президентом України 19.ХІІ 2003).

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази