Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕДВИЖНИКИ
   

ПЕРЕДВИЖНИКИ

— художники реалістичного, демократичного напряму, які входили до найпередовішого на той час у Росії мистецького об'єднання — Товариства пересувних художніх виставок, організованого 1870 в Петербурзі на базі артілі художників. Грунтуючись на естетиці революційних демократів В. Бєлінського, М. Добролюбова, М. Чернишевського, П. стверджували ідейність, народність, нац. своєрідність у мистецтві, ставили за мету створювати й популяризувати реалістичне мистецтво, спрямоване на громадсько-естетичне виховання нар. мас. Свої художні виставки (з 1871 по 1923 відбулося 48) вони відкривали спочатку в Петербурзі та Москві, згодом перевозили в багато міст країни (Київ, Харків, Одесу, Кишинів, Казань, Ригу та ін.). Засновниками Т-ва П. були Г. Мясоєдов, В. Перов, І. Крамськой, М. Ге; ідеї П. активно пропагував В. Стасов. До складу Т-ва входили також рос. художники А. Архипов, А. та В. Васнецови, М. Касаткін, А. Куїнджі, І. Левітан, В. Маковський, В. Полєнов, І. Рєпін, О. Саврасов, В. Сєров, В. Суриков, І. Шишкін, М. Ярошенко. Свою творчість П. тісно пов'язували з сусп. процесами, з інтересами народу. Вони рішуче виступали проти умовного, відірваного від життя академізму, пізніше (перші десятиріччя 20 ст.) — проти різних декадентських та модерністських, ворожих реалізмові течій. Правдиво відображаючи навколишню дійсність, П. об'єктивно викривали тогочасний суспільний лад, стверджували духовну красу народу. Своєю творчістю вони сприяли розвиткові всіх жанрів живопису, передусім — побутового жанру, який посів у них провідне місце, набув глибокого соціального значення (В. Перов, І. Рєпін, Г. Мясоєдов, М. Ярошенко, В. Максимов). Широких узагальнень набув історичний живопис, що з демократичних позицій розкривав події минулого, показуючи участь в історії нар. мас (В. Суриков, В. Васнецов). Соціальною значимістю і психологічною виразністю збагатився в П. портретний жанр (В. Перов, І. Крамськой, І. Рєпін, B. Сєров), глибоким і змістовним став пейзажний живопис (О. Саврасов, В. Полєнов, І. Левітан, І. Шишкін, А. Куїнджі). В діяльності Т-ва активну участь брали його члени — відомі укр. художники М. Кузнецов, К. Костанді,

C. Світославський, М. Пимоненко, О. Розмаріцин, П. Нілус, Т. Дворников, скульптор Л. Позен, які зробили великий внесок у розвиток демократичного реалістичного мистецтва. Ідеї П. розвивали в своїй творчості укр. митці — П. Левченко, С. Кишинівський, Є. Буковецький, Г. Головков, В. Менк та ін., які також виставляли свої твори на виставках Т-ва. Вплив П. благотворно позначився на піднесенні мистецького життя України, зокрема на створенні нових худож. об'єднань (Товариство південноросійських художників в Одесі). Вони вплинули також на худож. процес в навчальних закладах України (Київська рисувальна школа М. І. Мурашка, Харківська рисувальна школа М. Д. Раєвської-Іванової, Одеська рисувальна школа). Першими в історії вітчизн. живопису її. звернулися до робітничої тематики, відображення пролетарського революційного руху (М. Касаткін, С. Іванов, М. Ярошенко та ін.). П. продовжували роботу й після Великої Жовтн. соціалістич. революції, з 1923 злилися з АХРР. Певний вплив вони мали на розвиток нац. художніх шкіл у Польщі, Болгарії, Чехословаччині, Румунії. Іл. див. на окремому аркуші, с. 368—369.

Літ.: Членова Л. Г. Українські художники-передвижники. К., 1959; Гомберг-Вержбинская 3. П. Передвижники. Л., 1970; Говдя П. І., Коваленко О. М. Передвижники на Україні. К. 1979.

Л. Г. Членова.

Передвижники - leksika.com.ua

Передвижники - leksika.com.ua