Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВІД ЗАКОНІВ
   

ЗВІД ЗАКОНІВ

— універсальна форма систематизації зак-ва, здійснювана з метою удосконалення правового регулювання сусп. відносин, забезпечення більшої стабільності й доступності зак-ва, зміцнення законності і підвищення правової культури гр-н. 3. з. є результатом заг. систематизації чинного зак-ва, коли шляхом створення нових нормат.-правових актів, що мають кодифікац. характер, консолідації актів з однакових питань, внесення систематиз. доповнень у діючі нор-мат.-правові акти, видання нормат.-правових актів, що усувають прогалини в зак-ві, створюється новий нормат.-правовий акт у вигляді 3. з. Формування 3. з. охоплює всі відомі види систематизації зак-ва: інкорпорацію, кодифікацію і консолідацію. 3. з. не замінює чинних актів зак-ва єдиним кодифікованим актом, а є офіц. перевиданням (його здійснює найвищий орган зако-нод. влади) раніше ухвалених правових актів нормат. характеру, але певним чином систематизованих. Тому 3. з. слід розглядати як офіц. систематизоване зібрання найважливіших діючих нормат.-правових актів. Текст актів, вміщених у 3. з., вважається достовірним і офіційним. Однак у разі спору щодо змісту певної норми необхідно звертатися до джерела, де вперше було опубліковано нормат.-правовий акт. Офіц. характер 3. з. дає можливість безпосередньо посилатися на Звід, де вміщено відповідний акт, поряд з можливістю посилання на офіц. першоджерело опублікування акта. 3. з. можна користуватися як джерелом права при вирішенні конкр. справ. Разом з тим акти, що містяться у 3. з., не втрачають самост. значення, і ними можна користуватися на підставі поперед, джерела публікації. З виданням 3. з. зберігають чинність і ті акти, що не увійшли до його складу.

3. з. будується як зібрання актів, а не норм, що дає змогу зберегти практику, при якій приймаються не лише акти, що належать до однієї галузі зак-ва, а й акти, що комплексно вирішують певну проблему шляхом включення норм різних галузей зак-ва. Зміст 3. з. повинен відповідати осн. принципам конституції країни, необхідності розкриття, конкретизації та розвитку її положень в ін. нормат.-правових актах. До 3. з. включаються закони та найважливіші підзаконні нормат.-правові акти, що приймаються найвищими органами держ. влади. До нього не входять нор-мат.-правові акти тимчас. характеру, правові акти, що стосуються окр. підприємств і установ, не мають заг. характеру або передбачають рішення, які, з огляду на специфіку питань правового регулювання, часто змінюються. Матеріали 3. з. формуються як з опублікованих, так і з неопублікованих в офіц. джерелах актів. За необхідності включення у 3. з. актів, які раніше не публікувалися в офіц. джерелах і видані з відповідними грифами, це включення до 3. з. відбувається з дотриманням встановленого порядку видачі дозволів на публікацію таких актів. У 3. з. нормат.-правові акти розміщуються за предметною ознакою у хронол. послідовності з посиланням на час їх прийняття та на офіц. видання, де їх було опубліковано. У випадку регулювання певного питання нормами, що містяться у різних нормат.-правових актах, при складанні 3. з. застосовують прийом посилань і доповнень для вказівки на ті частини 3. з., до яких увійшли акти, що містять норми, які конкретизують або розвивають певну статтю даного закону. Розміщення нормат.-правових актів за предметною ознакою (за сферами правового регулювання) відбувається за певною схемою, розробленою уповноваженим на те органом. Залежно від змісту та обсягу матеріалу проводиться його поділ на розділи, глави та ін. структурні підрозділи, яким надається назва і порядковий номер. Матеріал розміщується у порядку, що забезпечує послідовний розвиток теми, з першочерговим поданням основ та ін. основоположних актів зак-ва. До кожного розділу 3. з. і до 3. з. загалом додається хронол. перелік включених актів, алфавітно-предметний покажчик та ін. довідковий апарат, що забезпечує зручність користування. З розвитком і вдосконаленням зак-ва 3. з. повинен системно доповнюватися новими актами.

Істор. приклади 3. з: Звід законів Юстиніана (Corpus juris civilis), Звід законів Російської імперії, Звід законів СРСР, Звід законів УРСР тощо.

Н. М. Пархоменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази