Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧАНГУЛІ
   

ЧАНГУЛІ

Гліб Іванович (20.УІ 1923, с. Буча, тепер смт Києво-Святошинського р-ну Київ, обл. — 18.1 1993, Київ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1983, академік АПНУ з 1992. Закін. 1942 Бакинське зенітно-арт. уч-ще, 1953 — Військ.-юрид. академію (Москва). Впродовж 1953—70 — на військ.-юрид. службі: займав різні прокур.-слідчі посади в системі гол. військ, прокуратури (Північний і Чорноморський флоти, Група рад. військ у Німеччині, Київ, військ, округ). У 1970-73 - ст. викладач ВПШ при ЦК КПУ (Київ). З кін. 1973 — в Ін-ті д-ви і права АН УРСР (тепер Ін-т д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України): ст. наук, співробітник відділу соц. законності й кримінолога, пізніше — відділу крим.-прав. і кримінол. проблем (попередження правопорушень); з 1986 — провідний наук, співробітник відділу крим. права і кримінол. проблем. Брав участь у розробці проектів Конституції України, Концепції судово-прав. реформи в Україні, законів про організацію і діяльність суд. установ, про адвокатуру, про реабілітацію жертв політ, репресій, першого Закону «Про Конституційний Суд України» (1992), Крим.-процес, кодексу України тощо. Був членом наук.-консульт. ради ВС УРСР. Один із засновників і перших академіків АПНУ (1992). Досліджував: проблеми крим. права і процесу, порівн. правознавства; конст. принципи крим. судочинства (правосуддя), прав, механізм реалізації та охорони конст. прав і обов'язків гр-н; діяльність суду і крим. процесу в соц. д-вах.

Чангулі Гліб Іванович - leksika.com.ua

Праці: «Основні риси кримінального процесу держави соціалістичної співдружності» (1977), «Судочинство в кримінальних справах у Народній Республіці Болгарії» (1979, у співавт.), «Конституційні принципи кримінального судочинства зарубіжних соціалістичних країн» (1981), «Участь громадськості в соціалістичному кримінальному процесі» (1986). Співавтор праць: «Конституційні основи правосуддя в СРСР» (1981), «Удосконалення кримінально-процесуального законодавства і охорона прав особи» (1983), «Конституційні права і обов'язки радянських громадян» (1985), «Товариські суди», «Проблеми кодифікації кримінально-процесуального права» (обидві — 1987), «Кримінально-правова охорона трудових прав громадян» (1989), «Перевірка законності і обгрунтованості вироків. Порівняльне дослідження» (1991), «Гласність судової діяльності з кримінальних справ» (1993) та ін.

О. М. Костенко, Ю. Я. Касяненко.