Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow стрих-судн arrow СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ
   

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ

— упорядкована сукупність функціональних і організаційних елементів (органів), які становлять систему управління суспільним виробництвом. Поняття "структура управління" тісно пов'язане з організацією управління і залежить від соціально-екон. основи управління (характеру виробничих відносин суспільства) та мети виробництва. За соціалізму С. у. підпорядкована реалізації цільової функції планового оптимального управління, ленінських принципів демократичного централізму в управлінні народним господарством. Включає елементи апарату управління (осередок, підрозділи, органи управління, системи органів управління) та зв'язки між ними (службові, функціональні, технічні, інформаційні). Залежно від характеру цих зв'язків С. у. може бути лінійною, функціональною або комбінованою. Для складеної вже системи планового управління типовими є комбіновані (лінійно-функціональні) структури, за яких принцип єдиноначальності доповнюється субординацією однотипних функціональних підрозділів управлінського апарату (напр., фінанс. органи заводоуправління, перебуваючи у підпорядкуванні директора підприємства, одночасно мають виконувати інструкції фінанс. органів м-ва). Сучас. наук.-тех. прогрес вимагає модифікації традиційних лінійно-функціональних структур шляхом введення нових елементів — матричних структур, структур управління за проектами, функціонально-координаційних структур. Особливо важливе значення має створення структури для орг. забезпечення програмно-цільових методів управління. Створення автоматизованих систем управління сприяє скороченню зайвих ланок (підрозділів, органів) адм.-управлінського апарату, поліпшенню взаємодій між ними. В рішеннях XXVI з'їзду КПРС наголошено на послідовному вдосконаленні управління народним господарством з урахуванням зростаючих масштабів виробн., дедалі складніших екон. зв'язків, вимог науково-технічної революції з метою макс. використання можливостей та переваг економіки зрілого соціалізму.

В. Г. Гулеватий.

 

Схожі за змістом слова та фрази