Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПОРАДНИЙ СТАН
   

БЕЗПОРАДНИЙ СТАН

- обумовлена псих, чи фіз. вадами суттєво обмежена або повна нездатність потерпілої особи усвідомлювати характер і значення вчинюваних проти неї злочинних дій, чинити опір, тоді як злочинець міг і повинен був добре усвідомлювати, що потерпіла особа перебуває саме в такому стані. Обсяг поняття включає осіб, які займають певне процесуальне становище: потерпілого та обвинуваченого. Зміст поняття визначається характером зв'язку між ними та їхніми відмітними ознаками, з яких складаються юрид., психол. і мед. критерії Б. с. До юрид. критеріїв належить факт скоєння проти потерпілого дій, передбачених крим. законодавством. До психол. критеріїв належить повна або суттєво обмежена відсутність у потерпілого здатності усвідомлювати вчинювані з ним дії та опиратися їм. Мед. критерії передбачають хворобливі розлади псих, діяльності (психіатр, компонент) та ін. хворобливі стани (соматичний або фіз. компонент), які істотно обмежують або повністю позбавляють особу здатності до фіз. дій. З наук, точки зору визначення поняття Б. с. не є остаточно вирішеним. Тому наведене його тлумачення дещо відрізняється від тих, які наводяться у л-рі. Так, віднесення малолітнього віку до причин Б. с. дублює ч. 4 ст. 117 КК України, де ця ознака передбачена. Використання поняття «розуміння» щодо дій, учинюваних з потерпілим, не охоплює випадків статевої розгальмованості хворих у маніакальному стані, які не тільки «розуміють» характер і значення вчинюваних з ними дій, а й охоче сприяють їм, хоч і перебувають у Б. с. Якщо виходити з того, що гол. кваліфікуючою ознакою зґвалтування є відсутність вільного волевиявлення потерпілої особи, то до психол. критеріїв Б. с. має бути віднесене (крім відсутності) і обмеження здатності особи усвідомлювати вчинювані проти неї дії та опиратися їм. Причиною такого обмеження може бути не тільки псих, хвороба, алк. або наркот. сп'яніння, а й певні психол. стани. Вони можуть виникати внаслідок навіювання (див. Навіюваність), коли потерпіла особа не усвідомлює істинного характеру і значення таких дій, а сприймає їх, напр., як частину лік. процедури або як елемент репетиції майб. ролі тощо. Таким обмежуючим здатність до опору фактором може бути також емоц. блокада вольових дій внаслідок виникнення афекту страху в особи з певною психічною акцентуацією. Можливість встановлення психологічних чинників Б. с. є дискусійною через складнощі виявлення їхніх суб'єктивних ознак. Б. с. не може бути встановлений без проведення експертизи психіатричної або експертизи судово-медичної.

Літ.: Метелица Ю. Л. Судебно-психиатр. экспертиза потерпевших. М., 1990; Первомайский В. Б., Илейко В. Р. Случай «особого» псих, состояния у потерпевшей. В кн.: Казуистика в клин, психиатрии. Стрелечье, 1993.

В. Б. Первомайський.

 

Схожі за змістом слова та фрази