Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow міщ-молд arrow МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОГРАФІЧНЕ
   

МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОГРАФІЧНЕ

— дослідження географічних об'єктів або процесів з використанням моделей. М. г. спрямоване на вивчення будови (структури), а також розвитку (динаміки, функціонування) географічної оболонки та окремих її компонентів. Основний методологічний принцип М. г.— системний підхід. М. г. застосовують переважно разом з іншими методами, зокрема експериментом і спостереженням. При М. г. у більшості випадків ставиться таке заг. дослідницьке завдання: показати, як характер просторової організації компонентів, особливості функціонування їх формують цілісні геогр. утворення — природні й соціально-екон. комплекси різного типу і масштабу (див. Виробничо-територіальні комплекси, Природно-територіальний комплекс). Результати, одержані в ході дослідження геогр. моделей, переносять на реальність на основі попереднього обгрунтування їхньої адекватності оригіналу. Останнє здійснюють на підставі логічних висновків, гіпотез чи теорії досліджуваних явищ, що уточнюють ідею подібності, пов'язану з формалізованою процедурою М. г. На початкових стадіях М. г. здійснюється на рівні "модельних уявлень" — мислене, уявне моделювання. У фіз. географії, зокрема в гідрології, застосовують фіз. і предметно-матем. моделювання, напр. моделі ріки, каналу тощо. Найпоширеніше картографічне моделювання. При теор. дослідженнях дедалі ширше застосовують матем. моделювання, тобто геогр. явища й процеси представляють у вигляді логіко-матем. схем, рівнянь, алгоритмів. Воно є основою машинного моделювання — чисельного (з використанням ЕОМ) або імітаційного (на аналогових машинах). М. г. може бути детермінованим (з строго однозначними висновками) або стохастичним, коли результат його полягає у імовірності появи тих чи ін. подій. М. г. спрямоване на розв'язання певних теор., методичних чи прикладних питань геогр. науки. Мета його визначає вибір матем. апарату і напрям змістової інтерпретації результатів. Див. також Моделювання, Моделі природних комплексів.

Літ.: Модели и географии. М., 1971; География п математика. Тарту, 1974; Харвей Д. Научное объяснение в географии. М., 1974; Математические методы в географии. Казань, 1976.

О. Г. Топчієв, Г. І. Швебс.

 

Схожі за змістом слова та фрази