Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Ц-цеф arrow ЦЕРКВА
   

ЦЕРКВА

[від грец.— божий дім] — 1) Синонім релігії або великої реліг. течії ("православна церква", "католицька церква" тощо). 2) Орг. форма об'єднання послідовників будь-якої релігії чи її окремих напрямів або течій. Виникла з появою монотеїстич. релігій (див. Монотеїзм), існує в усіх їх осн. течіях. Ц. як орг-ція передбачає наявність спільних для віруючих догматики і культу, канонізованих "священних книг" і богослужебної л-ри; централізовану структуру, в якій провідна роль належить духівництву, що, в свою чергу, утворює сувору ієрархію. Ц. виступає символічним уособленням відповідної реліг. течії. В класово антагоністичних суспільствах духівництво займає привілейоване становище і духовно, політично, економічно експлуатує рядових віруючих. У соціалістичних країнах Ц. здійснює виключно реліг. функції. Як носій і розповсюджувач антинаук. ідеології Ц. завжди відігравала негативну соціальну роль, стоїть на перешкоді соціального, науково-тех., культур. прогресу. Орієнтацією на потойбічне життя Ц. намагається відвернути увагу віруючих трудящих від розв'язання життєво важливих проблем. Навіть коли Ц. підтримувала чи підтримує прогресивні заходи світської влади або виступає на боці нац.-визвольних рухів, відносно прогресивне значення її діяльності обмежується і нейтралізується антинауковою ідеологічною позицією.

На сучас. етапі об'єктивно прогресивне значення мають виступи реліг. орг-цій за мир, проти гонки озброєнь, за відвернення ядерної війни, проти неоколоніалізму й расизму. На Україні є об'єднання віруючих Руської православної церкви, католицької, старообрядницької, реформатської церков, Ц. євангельських християн-баптистів.

3) Культова споруда для проведення богослужінь та обрядів у християнській релігії. Осн. елементом Ц. є вівтар, орієнтований, як правило, на схід. Гол. Ц. міста чи монастиря наз. собором, католицька Ц.— костьолом, лютеранська— кіркою. Церк. спорудою у мусульман є мечеть, в іудаїстів — синагога, у ламаїстів — дацан, у синтоїстів — дзиндзя. Узагальнено церковну і ширше — культову споруду нерідко наз. храмом.

О. С. Онищенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази