Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАНЦІЯ
   

СТАНЦІЯ

(лат. — стояння, стоянка, місце) — 1) Структур, підрозділ залізниці або підприємства пасажирського автомоб. тр-ту; роздільний пункт з колійним чи шлях, розвитком та відповід. інфраструктурою, що дає можливість проводити операції з приймання і відправлення поїздів та засобів пасаж, автотранспорту, а також з приймання і видачі вантажів та обслуговування пасажирів. Прав, засади функціонування та організації діяльності

С, функції і компетенції! її керівника (начальника) визначаються нормами Статуту залізниць України (1998) та Статуту автомобільного транспорту України (1997), правилами перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти залізнич. тр-том, відповід. положеннями, інструкціями, наказами та ін. нормат. актами, що регулюють відносини у сфері залізнич. та автомоб. тр-ту. Зокрема, Статутом залізниць передбачено, що С. здійснюють операції, пов'язані з перевезенням пасажирів, багажу і вантажо-багажу з прийняттям, видачею вантажів вагонними, дрібними відправками та в контейнерах, а за договорами з відправниками та одержувачами — з їх навантаженням і вивантаженням. Відкриття чи закриття С. для здійснення всіх або окр. операцій проводиться Укрзалізницею після опублікування про це у збірнику правил перевезень і тарифів залізнич. тр-ту. Питання про експлуатацію малодіяльних збиткових С. вирішується разом з відповід. органами викон. влади та місц. самоврядування. Для виконання вантаж, операцій С. згідно з їх спеціалізацією повинні мати обладнані належ, чином споруди і пристрої у місцях заг. користування. На залізнич. С. зі значним обсягом вантаж, операцій, які виконуються у місцях заг. користування, організовуються вантажні райони. Залізничні та автобусні С, призначені для операцій з перевезенням пасажирів і багажу, повинні відповідати вимогам, що забезпечують виконання цих операцій, а також сан.-гіг. та протиепідеміч. нормам і правилам. На С. має бути книга скарг і пропозицій пасажирів, відправників та одержувачів вантажів, яка видається за першою вимогою.

2) Суб'єкт інформ. відносин, який складається з комплексу тех. засобів, призначених для приймання, перетворення, підсилення та передачі сигналів звук, мовлення або аудіовізуального зображення (радіо- і телестанції), а також з персоналу, який обслуговує цей комплекс чи використовує його для створення інформ. продукту (автори програм, редактори, диктори, оператори, інж.-тех. працівники тощо). Діяльність цих суб'єктів регулюється відповід. нормами зак-ва України про інформацію, радіо і телебачення, зв'язок, використання радіочастот та ін. нормат.-прав. актами.

3) Один чи кілька передавачів або приймачів чи комбінація передавачів і приймачів, включаючи допоміжне обладнання, необхідне в певному місці для здійснення радіозв'язку чи радіоастроном, служби.

4) Мед. установа з правами або без прав юрид. особи, зокрема С. швидкої мед. допомоги, С. переливання крові, діяльність якої регулюється нормами зак-ва України про охорону здоров'я, та ін.

5) Штучний косм, об'єкт, автоматичний або пілотований літальний апарат з комплексом відповід. обладнання, що функціонує на навколоземній або ін. косм. орбіті та призначений для проведення косм. досліджень (орбітальна космічна С).

6) Комплекс споруд, обладнання, приладів, тех. та ін. засобів з відповідним персоналом, який проводить метеорол. спостереження і бере участь у прогнозуванні погод, умов (метеорологічна С).

7) Спец, підрозділ, що здійснює селекцію, випробування нових сортів рослин, хім. засобів їх захисту, нової техніки і технологій у с. г. (селекційна С, випробувально-дослідна С. тощо)

8) Н.-д. установа (база) зі спец, правовим статусом відповід. країни на тер. Антарктики (напр., антарктична С. України «Академік Вернадський»).

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази