Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow крик-кроп arrow КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО
   

КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

кримінальний процес — передбачена кримінально-процесуальним законодавством система дій органів розслідування, прокуратури і суду при розслідуванні, розгляді і розв'язанні справ про злочини. За рад. кримінально-процесуальним законом (див. Основи кримінального судочинства Союзу РСР і союзних республік, Кримінально-процесуальний кодекс УРСР) К. с. відбувається шляхом послідовної зміни процесуальних стадій (порушення кримінальної справи, попереднього розслідування, судового розгляду тощо). Всі процесуальні дії проводяться за умов і порядком, точно визначених законом. К. с. будується на демократичних принципах, зокрема на таких конституційних принципах, як соціалістична законність, здійснення правосуддя тільки судом та на засадах рівності громадян перед законом і судом, колегіальність і гласність суд. розгляду, участь у судочинстві представників громад. орг-цій і труд. колективів (див., напр., Громадський захисник, Громадський обвинувач). Завданням К. с. є швидке й повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, зазнав справедливого покарання і жодний невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений. К. с. має сприяти зміцненню соціалістичної законності, відверненню і викорененню злочинів, вихованню громадян у дусі неухильного виконання рад. законів і поважання правил соціалістичного співжиття.

В. В. Леоненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази