Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow поліо-поляк arrow ПОЛІТИЧНІ ВІДДІЛИ
   

ПОЛІТИЧНІ ВІДДІЛИ

політвідділи — партійно-політичні органи ЦК КПРС для посилення керівництва і поліпшення політ. роботи у Збройних Силах СРСР, а також на окремих ділянках соціалістичного будівництва, що мали особливо важливе значення для нар. г-ва. Уперше П. в. було створено у Червоній Армії в 2-й пол. 1918. В Рад. Армії і ВМФ вони існують до цього часу (див. Політичні органи в Збройних Силах СРСР). Працюючи в тісному зв'язку з територіальними парт. орг-ціями, вони відіграли важливу роль у справі побудови соціалізму в СРСР. За рішенням Січневого (1933) об'єднаного пленуму ЦК і ЦКК ВКП(б) в країні було створено 3368 політвідділів МТС і 2021 політвідділ радгоспів, які відіграли величезну роль у зміцненні колгоспного ладу. Листопадовий пленум ЦК ВКП(б) (1934), відмітивши, що політвідділи МТС виконали покладене на них завдання, перетворив їх на звичайні парт. органи і злив з райкомами партії. У радгоспах система політвідділів зберігалась до квітня 1940. Відновлені знову за рішенням ЦК ВКП(б) 17.XI 1941, політвідділи МТС і радгоспів відіграли важливу роль у перебудові с. г. на воєнний лад, у поліпшенні роботи МТС і радгоспів. Постановою Політбюро ЦК ВКП(6) 31.V 1943 їх було ліквідовано. На Україні організацію політвідділів МТС і радгоспів було завершено на поч. 1934. У 846 політвідділів ЦК КП(б)У надіслав 4,5 тис. комуністів і комсомольців з досвідом парт.-орг. роботи. В зх. областях республіки в період завершення суцільної колективізації с. г., яка відбувалася тут в основному 1946—50, з метою орг.-госп. зміцнення колгоспів за постановою ЦК ВКП(б) від 13.ХІІ 1949 при 237 МТС було створено політвідділи, в які ЦК КП(б)У направив 1,2 тис. досвідчених парт. і рад. працівників. Політвідділи МтС провели велику роботу щодо поліпшення організації праці, зміцнення трудової дисципліни, укомплектування молодих колгоспів керівними кадрами та спеціалістами, посилення політ. і культур.-масової роботи на селі, а також по мобілізації трудящих на боротьбу проти залишків банд укр. бурж. націоналістів. Виконавши свої функції, політвідділи МТС у кін. 1953 були ліквідовані. Політвідділи створювались і на залізничному (липень 1933) і водному (квітень 1934) транспорті. Були ліквідовані рішенням XX з'їзду КПРС (1956).

В. Ф. Семистяга.

 

Схожі за змістом слова та фрази