Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow трол-тук arrow ТРУДОВЕ ПРАВО
   

ТРУДОВЕ ПРАВО

— в СРСР галузь права, яка об'єднує норми, що регулюють суспільні відносини робітників і службовців у процесі їхньої праці на соціалістичних підприємствах, в установах та організаціях, а також норми, що регулюють суспільні відносини, які випливають безпосередньо із застосування праці в суспільному виробництві й тісно пов'язані з трудовими. До них належать: відносини у зв'язку з виробничим навчанням і підвищенням кваліфікації; по охороні праці, матеріальній відповідальності; розгляду трудових спорів, соціальному забезпеченню; відносини між профспілковою організацією і трудовим колективом, адміністрацією тощо. Т. п. регулює і трудові відносини осіб, які працюють в особистому домашньому г-ві окремих громадян. Соціально-екон. базу Т. п. становлять соціалістична власність на засоби виробництва, планова система нар. г-ва, гарантована від експлуатації вільна праця. В основі Т. п. лежать конституційні принципи обов'язковості праці для всіх працездатних членів суспільства і додержання дисципліни трудової, право на працю і на гарантовану д-вою заробітну плату відповідно до її кількості та якості, право на відпочинок і на здорові та безпечні умови праці; на безплатне професійне навчання й підвищення трудової кваліфікації, право на об'єднання у профспілки і участь в управлінні виробництвом, право на матеріальне забезпечення в старості, в разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, а також втрати годувальника, на захист трудових прав (див., зокрема, Відповідальність адміністрації за порушення трудового законодавства) та інші. Осн. джерелами Т. п. є Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю, Закон СРСР про Трудові колективи 1983, респ. кодекси законів про працю. Норми Т. п. регулюють порядок виникнення, зміни і припинення трудових правовідносин, умови праці, в т. ч. міру праці, порядок і розміри її оплати, правила внутр. трудового розпорядку підприємств, установ і орг-цій, заходи заохочення за успіхи в роботі і заходи впливу при незадовільному виконанні трудових обов'язків. Воно встановлює обов'язкові - для адміністрації та робітників і службовців правила охорони праці, порядок розв'язання трудових спорів, визначає права професійних спілок щодо участі у виробленні і прийнятті нормативних актів про працю, в регулюванні умов праці, здійснення контролю за додержанням законодавства про працю. Т. п., регулюючи трудові відносини робітників і службовців, сприяє зростанню продуктивності праці, підвищенню ефективності суспільного виробництва. Т. п. постійно розвивається і вдосконалюється в напрямі розширення прав робітників і службовців та гарантій здійснення їх.

Літ.: Иванов С. А., Лившиц Р. 3.. Орловский Ю. П. Советское трудовое право: вопросы теории. М., 1978: Советское трудовое право. К., 1981.

3. К. Симорот.

 

Схожі за змістом слова та фрази