Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШАПОВАЛ
   

ШАПОВАЛ

Володимир Миколайович (25.V 1948, Київ) — укр. правознавець, доктор юрид. наук з 1992, професор з 1993, чл.-кор. АПНУ з 1993, з. ю. України з 1998. Закін. 1970 юрид. ф-т Київ, ун-ту, а 1974 — аспірантуру Ін-ту д-ви і права АН УРСР (тепер Ін-т д-ви і права ім. В. М. Корецького НАН України). В 1974-76 працював у цьому ін-ті. З 1976-у Київ. ВШ МВС СРСР (тепер - Нац. академія внутр. справ України): викладач, ст. викладач, доцент. 31986 — у Київ, ун-ті: доцент, професор каф. конст. і адм. права; з 1994 — зав. каф. прав людини. Від 1996 — суддя, а з 2002 — заст. голови КС

Шаповал Володимир Миколайович - leksika.com.ua

України. Водночас викладає конст. право в Укр. нац. академії держ. управління при Президентові України та в Ін-ті міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Як член роб. групи Конст. комісії брав участь у розробці проекту Конституції України (1994— 96). Був членом наук.-консульт. рад при ВС України і при Мін'юсті України, членом К-ту законод. ініціатив при Президентові України. Член редколегії і один з авторів 6-томної Юридичної енциклопедії (1998—2004). Член наук, ради журн. «Право України», ред. рад «Вісника Конституційного Суду України» і видання «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі», редколегії «Вісника державної служби України». Досліджує проблеми заг. теорії д-ви і права, теорії публіч. права, конст. права.

Осн. праці: монографії «Британська конституція (політико-правовий аналіз)» (1991), «Зарубіжний парламентаризм» (1993), «Вищі органи сучасної держави» (1995), «Конституційні системи країн світу» (1997), «Державний лад країн світу» (1999), «Парламентаризм і законодавчий процес в Україні» (2000), «Державотворення і правотворення в Україні», «Україна: права людини у перехідний період» (обидві — 2001), «Виконавча влада і адміністративне право» (2002, останні чотири — у співавт.); підручники «Конституційне право зарубіжних країн» (1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003), «Конституційне право зарубіжних країн» (рос. мовою, 2001; у співавт.).

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази