Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нам-нар arrow НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ
   

НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ

— громадські навч. організації, що сприяють самоосвіті, культурному розвиткові і підвищенню професіонального рівня трудящих. В Росії і на Україні виникли в 70-х рр. 19 ст. У 1905—06 Н. у. було відкрито в багатьох повітових містах Росії. їх широко використовували більшовики для пропаганди марксизму серед робітників. В періодреакції 1907—11 Н. у. було закрито. Після Великої Жовтн. соціалістич. революції в СРСР сформувався тип і виникла мережа вечірніх робітн. ун-тів як завершальної ланки робітн. освіти. На новій основі Н. у. почали створювати в кін. 50-х рр. Першими ун-тами нового типу стали ун-ти культури. Цілі і завдання Н. у. визначено в постанові ЦК КПРС від 8.Х 1968 "Про поліпшення роботи народних університетів". Відповідно до потреб сусп. розвитку й запитів трудящих процес навчання диференційовано. Навчання в Н. у. безплатне, без відриву від виробництва, тривалість навч. року 7—8 міс. Засновниками Н. у. є Всесоюзне т-во "Знання", ВЦРПС, комсомол, м-ва освіти, культури, охорони здоров'я. Держ. к-т Ради Міністрів СРСР по телебаченню і радіомовленню організував "Н. у. мільйонів". Заг. керівництво і координацію діяльності орг-цій, що відповідають за роботу Н. у., здійснює Центр. рада Н. у. в Москві (з 1968). В УРСР діє понад 5 тис. ун-тів, слухачі яких здобувають освіту з 30 галузей знань.

А. О. Леонова.

 

Схожі за змістом слова та фрази