Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІЛЬГИ ВІЙСЬ КОВОСЛУЖБОВЦЯМ
   

ПІЛЬГИ ВІЙСЬ КОВОСЛУЖБОВЦЯМ

-встановлені зак-вом України переваги, що надаються військовослужбовцям порівняно з ін. громадянами. Зокрема, Законом України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1992), пост. КМ України «Про порядок і розміри грошового забезпечення військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори» від 2.II 1993 та ін. законод. актами у сфері праці та соціального забезпечення передбачено низку П. в.

Напр., час перебування на дійсній військовій службі зараховується у заг. трудовий стаж, а також у безперерв. труд, стаж, якщо перерва між днем звільнення з військ, служби і днем вступу на роботу (навчання) не перевищила З місяців. У встановлених законом випадках час військ, служби зараховується і в спец, стаж (напр., педагогічний, лікарський та ін.). За особами, котрі працювали до призову на військ, службу на підприємствах, в установах чи організаціях, при звільненні в запас зберігається право вступу на роботу на те саме підприємство, в установу, організацію з урахуванням їх професії (у т. ч. професії, набутої на військ, службі) й практики роботи. Викон. органи держ. влади зобов'язані виявляти турботу про сім'ї гр-н, призваних на дійсну військ, службу. Зокрема, не пізніше місячного строку з часу звернення їх дружин з питань працевлаштування влаштовувати їх на роботу, а їхніх дітей у ясла і дит. садки незалежно від відомчої належності цих установ. Сім'ям солдатів, сержантів і старшин, а також курсантів і слухачів військово-навч. закладів з числа військовослужбовців строкової служби і цив. молоді, яка перебуває на казарменому стані, видається грошова допомога на дітей, її розміри визначаються спец, комісіями при держ. органах і залежать від кількості дітей та місця проживання сім'ї (місто чи селище). У житл. сфері: житлова площа зберігається за військовослужбовцями строкової служби на весь період військ, служби. Ін. особам вона може бути передана тимчасово тільки по закінченні 3-місячного строку з дня призову гр-нина на військ, службу (за умови, що на цій житл. площі не проживають члени сім'ї). У такому самому порядку зберігається житл. площа за офіцерами запасу, які призвані на військ, службу строком на 2—3 роки і включені до призову у списки черги на отримання житла і які не можуть бути виключеними із цих списків. За офіцерами, прапорщиками, мічманами, військовослужбовцями надстрок. служби та військ, служби за контрактом житл. площа у місцях пост, проживання зберігається на весь період їх відсутності у зв'язку із служб, необхідністю (перебування на навчанні, довготривале відрядження) за умови, що при цьому за ними зберігається штатна посада. Житло зберігається за ними також у період їхньої служби за межами України. Особи офіцер, складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрок. служби та військ, служби за контрактом оплачують займану ними житл. площу у пільг, (знижених) розмірах. Генерали, адмірали і старші офіцери, звільнені в запас або у відставку за вислугою 25 років і більше, зберігають право на займану ними та їхніми сім'ями житл. площу (незалежно від її розміру), а при зміні місця проживання (переселення) мають право на отримання нової житл. площі. Житл. площа закріплюється також за місцем пост, проживання за сім'ями померлих (або які загинули у бойових діях чи пропали безвісти) генералів, адміралів і старших офіцерів. Звільнені з військ, служби за станом здоров'я, за віком або у зв'язку із скороченням штатів, орг. заходами особи офіцер, складу, а також прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрок. служби (останні за наявності не менше 20 календарних років вислуги) забезпечуються житл. площею у першу чергу, але не пізніше 3 місяців з дня прибуття на місце проживання, вибраного з урахуванням існуючого порядку прописки. У сфері освіти: за військовослужбовцями, які навчаються у військ, уч-щах, академіях і на різних курсах підвищення та підготовки, зберігається натуральне і грош. забезпечення, але не нижче норм, встановлених для курсантів (слухачів). Особам з цив. молоді, що вступають до військ.-навч. закладів і допущені до вступ, іспитів, надається відпустка для прибуття у військ, заклад із збереженням за ними посади і серед, заробітку за місцем роботи. За особами, призваними на дійсну військ, службу в період їх навчання у навч. закладах після звільнення у запас, зберігається право на продовження навчання у тому самому навч. закладі й на тому самому курсі, де вони навчалися до призову на військ, службу. Особи, які прослужили в ЗС України не менше 18 місяців, користуються, на рівні з особами, які мають стаж практ. роботи, переважним правом для зарахування у цив. вищі навч. заклади. Звільнені з дійсної військ, служби офіцери, прапорщики, мічмани і військовослужбовці надстрок. служби із закінченою серед, освітою за умови отримання ними позит. оцінок на вступ, іспитах, незалежно від часу звільнення у запас, зараховуються у цив. вищі навч. заклади поза конкурсом. Особи, які мають закінчену або незакінчену вищу військ, освіту, приймаються на перший і наступні курси цив. вищих навч. закладів без вступ, іспитів. Звільнені у запас військовослужбовці приймаються поза конкурсом у середні спец. навч. заклади упродовж 2 років після звільнення. У сфері мед. обслуговування: усі військовослужбовці безоплатно забезпечуються медикаментами та ін. предметами споживчого мед. майна через військ, мед. пункти і лік. установи. Генерали, адмірали і старші офіцери, звільнені в запас і відставку за віком або по хворобі з вислугою не менше 25 років (у пільг, вирахуванні), а також їхні сім'ї мають право на мед. допомогу і санітарно-курортне лікування у поліклініках, військ, шпиталях, санаторіях і будинках відпочинку М-ва оборони України.У податковій сфері: солдати, матроси, сержанти і старшини строк, служби звільняються від оподаткування їх грош. забезпечення. Від сплати сільськогосп. податку повністю звільняються г-ва осіб, які перебувають на дійсній військ, службі, якщо в сім'ї не залишилося працездатних, крім дружини або матері військовослужбовця, які мають дітей до 8 років. Податок на незаміжніх, одиноких і малоліт. гр-н не стягується з військовослужбовців строкової і надстрок. служби, прапорщиків і мічманів, курсантів і слухачів, які не мають офіцер, звань, військ, будівельників, а також їх дружин. Для військовослужбовців та їхніх сімей встановлюються також деякі ін. пільги. Зокрема, військовослужбовці користуються пільгами щодо проїзду на залізнич., вод. і повітр. тр-ті. Проїзд військовослужбовців при слідуванні у відпустку здійснюється за рахунок М-ва оборони. М-во оплачує також трансп. витрати, пов'язані з перевезенням членів сімей військовослужбовців до нового місця його служби, їх проїзд на санаторне лікування та в ін. випадках. Листи солдатів, матросів, сержантів, старшин строк, служби, що відправляються військ, частиною, а також листи, адресовані їм, пересилаються безоплатно. Військовослужбовцям строкової служби надається безоплатно юрид. допомога при складанні заяв, скарг та інших документів, що не вимагають ознайомлення із судовою справою. Пільги надаються військовослужбовцям і при поданні ними у відповід. орган док-тів на право отримання П. в.: посвідчення на право отримання пільг (для військовослужбовців та їх сімей); пенсійне посвідчення (для звільнених у запас або у відставку); повідомлення про загибель військовослужбовця у бойових діях або при виконанні ін. обов'язків (для сімей загиблих).

Літ.: Законодавство України про пільги громадянам. К., 2000.

В. О. Антонов.

 

Схожі за змістом слова та фрази