Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УНІВЕРСИТЕТ
   

УНІВЕРСИТЕТ

[ від лат. — сукупність, об'єднання, корпорація] — багатопрофільний вищий навч. заклад. Перші У. виникли в кін. 12 — на поч. 13 ст. у Франції (в Парижі й Монпельє), Англії (в Оксфорді й Кембриджі), в Іспанії (в Саламанці). Пізніше були засновані У.: в Чехії — Карлів (Прага, 1348), Польщі — Ягеллонський (Краків, 1364), Австрії (Відень, 1365), Німеччині (Гейдельберг, 1386), Швеції (Упсала, 1477), Данії (Копенгаген, 1479) та ін. Першим ун-том на укр. землях був Львівський (1661).

У Рос. імперії історія університ. освіти почалася із заснування 1725 У. при Академії наук. 1755 за ініціативою М. В. Ломоносова було відкрито Московський У., а в 1-й пол. 19 ст. — Дерптський (тепер Тартуський, Естонія), Казанський та відомі нині українські Харківський і Київський У. Ці та засновані пізніше У. діяли на підставі університетських статутів і мали певну автономію щодо вирішення питань своєї внутр. діяльності. В Рад. Союзі на поч. 20-х рр. 20 ст. університ. форму освіти влада визнала неприйнятною, і більшість У. були реорганізовані в ін-ти або ін. види вищих навч. закладів. Вони почали відновлюватися у 30-х рр. Нині в Україні діють т. з. класичні, а також профільні (технічні, технологічні, економічні, юридичні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі тощо) У. державної і недерж форм власності. В класичних У., як правило, є юридичний факультет. У. мають ГУ рівень держ. акредитації і готують фахівців з осв.-кваліфікац. рівнем бакалавра, спеціаліста і магістра. Прав, регулювання діяльності У. здійснюється на основі Законів України «Про освіту» (1991, в ред. 19%), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1997), «Про вищу освіту» (2002), ін. нормат.-прав. актів, а також власних статутів. Згідно з цими актами У. є особою юридичною, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і мати обов'язки, в установленому порядку виступати засновником (співзасновником) ін. юрид. осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навч. і наук.-вироб. діяльності У., утворювати навч. і наук.-осв. комплекси тощо. Утворення, реорганізація та ліквідація державних У. належать до компетенції КМ України, а недержавних — органів місц. самоврядування або ін. власника (власників). Безпосереднє управління діяльністю У. здійснює його керівник — ректор (президент), який обирається (призначається) на певний строк. Колег, органом У. є вчена рада, що утворюється строком до 5 років (для національних У. — до 1 років). В У. також можуть утворюватись і функціонувати: наглядова рада (у національних У. її існування є обов'язковим); роб. та дорадчі органи (ректорат, деканати, приймальна комісія); органи громад, і студ. самоврядування тощо.

Див. також Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет права.

Літ.: Суворов Н. П. Средневековые ун-ты. М., 1898; Высшие учеб. заведения СССР. Ун-ты, экон. и юрид. вузы. М., 1962; Иванов А. Е. Высшая школа России в кон. XIX -нач. XX вв. М., 1991; Зак-во України про освіту. К., 2002.

В. П. Нагребельний, О. О. Самойленко, В. П. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази