Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ (ГРУП)
   

ПОГОДЖУВАЛЬНА РАДА ДЕПУТАТСЬКИХ ФРАКЦІЙ (ГРУП)

- орган Верховної Ради України, утв. з метою сприяння організації підготовки питань, що підлягають розгляду в парламенті. Почала діяти 1994. За Регламентом ВР України (1994) є органом дорадчого, погоджувального характеру. Внесеними у березні 2000 поправками до Регламенту статус П. р. д. ф. (г.) було змінено, а її функції — істотно розширено. З цього часу П. р. д. ф. (г.), крім суто дорадчих, отримала і деякі адм.-розпорядчі повноваження. Зокрема, до її компетенції віднесено: розгляд та погодження пропозицій до проектів порядку денного сесій та розкладу засідань ВР; формування проекту порядку денного роботи ВР на кожне чергове та позачергове пленарне засідання; ініціювання перевірки внесених до ВР законод. пропозицій та законопроектів щодо їх відповідності вимогам Регламенту ВР України за структурою викладу, змістом та оформленням; розгляд пропозицій к-тів про готовність до розгляду в пленар. режимі проектів законів у першому та наст, читаннях і прийняття рішень про їх включення до розкладу засідань, тобто фактично про розгляд відповід. проекту на пленар. засіданні парламенту і дату такого розгляду; прийняття рішень щодо повернення за пропозицією комітетів ВР України суб'єктам права законодавчої ініціативи законопроектів, якщо при їх підготовці не виконано вимоги Конституції та законів України, Регламенту Верх. Ради.

До складу П. р. д. ф. (г.) входять Голова ВР, керівники депутатських фракцій (груп) з правом вирішального голосу. В роботі ради беруть участь заст. Голови ВР, голови к-тів ВР з правом дорад. голосу. Головує на засіданні погодж. ради Голова ВР, а в разі його відсутності — один із заступників Голови, який отримує при цьому право вирішального голосу. У засіданнях П. р. д. ф. (г.) мають право брати участь нар. депутати України, пост, представник Президента України у ВР, представник КМ України у ВР, відп. працівники апарату ВР та деякі ін. особи.

Робота ради здійснюється у формі засідань, які є правомочними за умови присутності на них не менше 2/3 від її складу. Вони скликаються Головою ВР або за ініціативою представників двох чи більше депутатських фракцій (груп) у разі необхідності, але не рідше одного разу на тиждень під час роботи ВР у пленар. режимі.

В. С. Журавський.

 

Схожі за змістом слова та фрази