Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Г-гон arrow ГЕНЕАЛОГІЯ
   

ГЕНЕАЛОГІЯ

(грец.— родовід) — галузь наук, знань про походження родів, окр. осіб, їхні родинні зв'язки. Тісно пов'язана з геральдикою та ін. спец, істор. дисциплінами. Перші родовідні описи походження царів, правителів і міфічних героїв з'явилися у рабовласн. епоху в Ассирії, Єгипті, Римі, Греції та ін. Особливого значення Г. набула в середні віки у зв'язку із запровадженням станових привілеїв, зокрема в Англії, Франції, Польщі, згодом у Моск. д-ві та ін. країнах. Виникнувши як прикладна галузь знань, що мала доводити давність походження і знатність окр. родів, Г. у 17—18 ст. поступово складається як допоміжна історична дисципліна. З'являються родовідні списки, довідники, дослідження (у Росії, напр., — «Государів родовід», 1555; «Російська родовідна книга», т. 1—4, 1854—57, та ін.). Створювалися відповідні офіц. установи (Палата родовідних справ у Москві тощо). В Україні деякими питаннями Г. цікавилися ще за Київ. Русі (зокрема, Нестор-літопи-сець та ін.). Після приєднання України до Рос. д-ви почався процес надання окр. представникам укр. козац. старшини дворян, привілеїв і запису їх до рос. родовідних книг. Остаточне зрівняння укр. козац.-старшин, верхівки з рос. дворянством і запис її до рос. родовідних книг відбулися після ліквідації автономії України на поч. 80-х рр. 18 ст. Генеал. відомості про укр. козац.-старшин, і поміщицькі роди є у працях М. Максимовича, О. Лазаревського, В. Модзалевського. У праці «Родословная книга Черниговского дворянства» Г. Милорадовича (1901) згадуються укр. юристи: М. Іванишев (декан юрид. ф-ту, ректор Київ, ун-ту), О. Романи-шев-Славатинський (проф. Київ, ун-ту) та ін. Літ.: Лазаревский А. М. Очерки малорос, фамилий. Материалы к истории общества в XVII и XVIII в. «Русский архив», 1875, кн. 1—3; Лазаревский А. М. Люди старой Малороссии. К., 1882; Модзалевский В. Л. Малорос, ро-дословник, т. 1—4. К., 1908—14; Введенський А., Дядиченко В., Стрельський В. Допоміж ні істор. дисципліни. К., 1963.

В. П. Скоткіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази