Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow голо-гон arrow ГОЛЬБАХ
   

ГОЛЬБАХ

(Holbach) Поль-Анрі (грудень 1723, Гайдесгайм, Пфальц - 1.VI 1789, Париж) - французький філософ-матеріаліст, атеїст, один з ідеологів революц. французької буржуазії 18 ст. Належав до енциклопедистів. У численних творах, спрямованих проти феод. ідеології, насамперед проти релігії і церкви, Г. дав систематичний виклад принципів філософії франц. матеріалістів 18 ст. Відстоював первинність і нестворюва-ність матеріального світу, існування його незалежно від людської свідомості. Матерія, за Г., є сукупністю всіх існуючих тіл. В основі її лежать незмінні й неподільні атоми. Матерія перебуває в постійному русі, який є її невід'ємною властивістю. Рух нестворюва-ний, незнищуваний, безконечний. Проте, будучи представником метафізичного матеріалізму, Г. розумів рух як мех. переміщування тіл у просторі. Він обстоював пізнаванність світу. Пізнання, за Г.,- відображення дійсності за допомогою відчуттів і понять. Висунуті Г. ідеї про пізнаванність світу були спрямовані проти ідеалістичного сенсуалізму і теології. Бурж. характер світогляду Г. розкривається в його суспільно-політ. поглядах. Суспільні явища він намагався пояснити через закономірності природи, а сутність людини - через абстрактне поняття "природа людини". Г. критикував феод. сусп. відносини і феод. форми експлуатації, вважав, що феод. лад суперечить "природі людини" і вимагав заміни його бурж. ладом. Суспільство, держава, за Г., мають договірне походження. Гол. рушійними силами сусп. розвитку Г. вважав діяльність видатних людей і урядів, а також ідеї, поширення освіти. Ідеал політ. ладу Г. вбачав в "освіченому абсолютизмі". Осн. твір - "Система природи" (1770).

Тв.: Рос. перекл.- Избранные произведения, т. 1-2. М., 1963.

Літ.: Кочарян М. Т. Поль Гольбах. М., 1978.

В.І. Даниленко.

Гольбах

 

Схожі за змістом слова та фрази