Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ
   

ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ

- органічні та неорганічні речовини, що їх молекули побудовані у вигляді ланцюгів з великої кількості малих структурно схожих або однорідних ланок, з'єднаних між собою ковалентними зв'язками. Залежно від хім. складу В. с. поділяють на карболанцюгові (в основному ланцюгу містяться тільки атоми вуглецю), гетеро-ланцюгові (в ланцюгу, крім атомів вуглецю, є атоми кисню, азоту, сірки, фосфору), елементоорганічні (в ланцюгу - атоми кремнію і кисню, а також можуть бути атоми бору, алюмінію, титану, нікелю тощо). Молекули В. с. мають лінійну або розгалужену будову. Властивості В. с. залежать від їхнього складу, структури і мол. маси. Гетероланцюгові В. с. гідролізуються к-тами або лугами, а для карболанцюгових В. с. такі реакції не характерні. В. с. з лінійною структурою здебільшого розчинні в органічних речовинах, плавляться, утворюють міцні волокна і плівки; вони пластичні й еластичні. Елементоорганічні В. с. відзначаються жаростійкістю, негорю-чістю, морозостійкістю та ін. властивостями. В. с. добувають з природних продуктів або синтезом з низькомолекулярних сполук - мономерів за допомогою реакцій полімеризації і поліконденсації. Окремі види синтетичних В. с. (полімерів) дуже легкі, мають високу мех. міцність та хім. стійкість, цінні оптичні та тепло-, звуко- і електроізоляційні властивості. Практичне застосування мають В. с. з мол. м. 5000-1 000 000. З В. с. виробляють пластичні маси, штучні волокна, лаки, електроізоляційні і будівельні матеріали. Окрему групу становлять природні В. с.- целюлоза, крохмаль, білки, нуклеїнові кислоти та ін.

Літ.: Лосев И. П., Тростянская Е. Б. Химия синтетических полимеров. М., 1971; Оудиан Дж. Основы химии полимеров. Пер. с англ. М., 1974.

К. Й. Матковсъкий.

 

Схожі за змістом слова та фрази