Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Х arrow ХІМІЧНА РЕЧОВИНА
   

ХІМІЧНА РЕЧОВИНА

- речовина або складова суміші чи препарату, виготовлена пром. способом або отримана природ, шляхом, яка не містить живих організмів. Поводження з X. p., безпосередня чи опосередкована дія яких може спричинити загибель, гостре чи хрон. захворювання або отруєння людей і/чи завдати шкоди довкіллю, регламентується сан.-гіг., тех., екологічними нормами і правилами, що встановлені Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (1994), «Про пестициди і агрохімікати», «Про екологічну експертизу» (обидва — 1995), «Про відходи» (1998), «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про перевезення небезпечних вантажів» (обидва — 2000), «Про об'єкти підвищеної небезпеки» (2001) та ін. нормат.-правовими актами. Підприємства, установи, організації та гр-ни зобов'язані дотримуватися правил транспортування, зберігання і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мін. добрив, нафти і нафтопродуктів, токсич. X. р. з тим, щоб не допустити забруднення ними або їх складовими довкілля та продуктів харчування. При створенні нових хім. препаратів, потенційно небезпечних для довкілля, мають розроблятися та затверджуватися в установленому зак-вом порядку допустимі рівні вмісту цих речовин в об'єктах довкілля та продуктах харчування, методи визначення їх залишкової кількості та утилізації після використання. Вміст природ, і штуч. домішок, які можуть негативно впливати на стан довкілля або здоров'я людей, у таких препаратах, а також у сировині, що використовується для їх в-ва, не повинен перевищувати допустимих рівнів, установлених відповідно до зак-ва. Екол. вимоги при в-ві, зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні, захороненні токсичних та ін. небезпечних для довкілля і здоров'я людей речовин визначаються нормат. док-тами на підставі висновку держ. екол. експертизи і погоджуються спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади з питань охорони здоров'я і спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади з питань екології та природ, ресурсів. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому зак-вом порядку.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази