Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОГНОЗУВАННЯ ЮРИДИЧНЕ
   

ПРОГНОЗУВАННЯ ЮРИДИЧНЕ

- наук, передбачування щодо майб. стану держ.-прав. процесів, їх характеру та особливостей, темпів і етапів, напрямів та шляхів здійснення тощо. Грунтується на певних закономірностях соціального, екон. і політ, розвитку сусп-ва та застосуванні загальнонаук і спец, методів досліджень. Проводиться спеціально організованими наук, колективами на основі даних заг. теорії д-ви і права та соціальної прогностики. Безпосередньо пов'язане з виробленням стратегії правотворчості та її перспективним і поточ. плануванням. Об'єктами П. ю. є д-ва, право, зак-во, прав, система, система держ. органів і прав, норм, окремі галузі права. П. ю. є формою пізнання майб. стану д-ви і права та їх гол. інститутів, важливою складовою частиною соціального прогнозування (див. Прогноз) і, як правило, охоплюється строком 10—20 років. В юридичній науці П. ю. класифікують на: державознавче (заг. об'єкт — д-ва як складне системне соціальне утворення, що здійснює свій вплив на всі без винятку сфери сусп. життя); правове (заг. об'єкт — право як система сусп. відносин); кримінологічне, об'єктом якого є заг. і часткові зміни динаміки злочинності; галузеве, в основі якого — прогнозування розвитку певної галузі права; локальне, що ставить за мету передбачення розвитку окр. прав, інституту. В процесі прогност. юрид. дослідження центр, місце посідає формування концепції розвитку д-ви і права як науково обгрунтована, системна та цілісна сукупність уявлень про найсуттєвіші параметри майб. стану сусп-ва в цілому і держ.-прав. будівництво зокрема. Концепція включає істор. та екон. розвиток, традиції, ідеологію і політику, сферу управління, політ, ситуацію, демокр. процеси, зовнішньополіт. фактори, тенденції розвитку нац.-прав, системи в їх зв'язку з відповід. світ, процесами та ін. При розробці даної концепції враховуються передусім осн. фактори, що визначають гол. напрями та пріоритети в розвитку д-ви і права, зокрема: демократизація держ. та сусп. життя, формування прав, д-ви, становлення громадян, сусп-ва, забезпечення прав і свобод людини та гр-нина, розширення сфери ринкових відносин, рац. використання природ, ресурсів і посилення екол. безпеки, розвиток дух. (культурної) сфери тощо.

Літ.: Афанасьев В. Г. Науч. управление обществом (опыт систем, исследования). М., 1968; Керимов Д. А Филос. основания полит.-прав. исследований. М., 1986; Концепція розвитку зак-ва України. К., 1996; Систематизація зак-ва в Україні: проблеми теорії і практики. К., 1999; Селіванов В. М. Право і влада суверен. України. К., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази