Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПЛАТІЖНА ВИМОГА
   

ПЛАТІЖНА ВИМОГА

- розрахунк. док-т, що містить вимогу стягувача або отримувача (при договір, списанні) до банку, який обслуговує платника, здійснити без погодження з останнім переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача. Примус, списання (стягнення) коштів з рахунків платників дозволяється лише у випадках, установлених законами України. Розпорядження про примус, списання (стягнення) коштів стягувач чи отримувач оформляють на бланку П. в.

П. в. про примус, списання (стягнення) коштів на підставі викон. док-та оформляється та подається держ. виконавцем, а на списання податкового боргу за рішенням податкового органу — податковим органом, при договір, списанні — отримувачем коштів. Банки виконують П. в. на примус, списання (стягнення) коштів з усіх рахунків юрид. осіб (у т. ч. поточних, депозитних, відкритих за рахунок цієї юрид. особи для здійснення розрахунків за акредитивами), а також на примус, списання (стягнення) коштів із вкладних (поточних і депозитних) рахунків фіз. осіб. Відповідальність за обгрунтованість примусового списання (стягнення) коштів і правильність даних, внесених до П. в. на примус, списання (стягнення) коштів, несуть стягувач та отримувач. П. в. стягувачів та отримувачів приймаються банком до виконання, незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника, і виконуються ним частково в межах наявного залишку коштів платника, а в невиконаній сумі повертаються із супровідними док-тами, що надавалися разом з ними. В разі надходження до банку платника П. в. на примус, списання (стягнення) коштів з рахунку платника банк повідомляє платника про їх надходження не пізніше наст. роб. дня, якщо це передбачено договором про розрахунково-касове обслуговування. П. в. використовується також для здійснення договірного списання грош. коштів, якщо у договорах передбачено право отримувача на договірне списання коштів з рахунку платника за його дорученням. Це право отримувач може використати в разі настання строку платежу, обумовленого в договорі з платником, або прострочення платником цього строку. Право банку на здійснення договір, списання з рахунку платника за його дорученням обумовлюється у договорі про розрахунково-касове обслуговування або іншому договорі про надання банк, послуг. Порядок проведення розрахунків на підставі П. в. регулюється Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в нац. валюті (затв. НБУ 29.ІІІ 2001).

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази