Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дисц-дім arrow ДІДРО
   

ДІДРО

(Diderot) Дені (5.Х 1713, Лангр - 31.VII 1784, Париж) - французький філософ-матеріаліст, просвітитель, письменник, ідеолог революц. франц. буржуазії 18 ст. У 1749 за вільнодумство був ув'язнений. Після звільнення разом з Д'Аламбером приступив до видання "Енциклопедії..." (1751 -80, див. Енциклопедисти). Щоб здобути кошти, продав Катерині II свою бібліотеку і рукописи (тепер зберігаються в ленінгр. б-ці ім. М. Є. Салтикова-Щедріна). В 1773 відвідав Росію. Був почесним членом Петерб. АН та Академії мистецтв. Д. належать численні філос. твори, гол. з яких є "Думки про пояснення природи" (1754), "Розмова Д'Аламбера з Дідро" (1769), "Філософські принципи матерії та руху" (1770), "Елементи фізіології" (1774-80) та ін. У своїх філос. поглядах Д. пройшов шлях від деїзму до матеріалізму й атеїзму. Першоосновою світу вважав єдину матеріальну субстанцію, яку механістично розглядав як сукупність непроникних тіл, що мають протяжність, форму і перебувають у русі. Об'єктивними формами існування матерії вважав простір і час. Залишившись у цілому в межах метафізичного матеріалізму, Д., проте, висунув ряд діалектичних ідей. Він відстоював думку про внутр. активність матерії, доводив, що елементи матерії - неподільні молекули - є якісно різнорідними, такими, що мають внутр. діяльну силу і чуттєвість. Метафізично заперечуючи наявність стрибків у природі, Д. водночас відстоював цінні еволюційні ідеї про перехід неорганічної матерії в органічну, відкидав метафізичні уявлення про незмінність органічних видів і висловив здогад про їхню мінливість. У теорії пізнання стояв на позиціях матеріалістичного сенсуалізму. Йому належить думка про органічний зв'язок чуттєвого досвіду і мислення як особливих ступенів пізнання. Д. гостро критикував дуалізм і агностицизм. Виходячи з ідеалістичних позицій у поясненні сусп. життя, вважав, що характер суспільства залежить від законодавства і від форм правління, а тому вирішальний фактор сусп. розвитку вбачав у свідомості видатних осіб. У питанні про походження суспільства і д-ви дотримувався теорії "суспільного договору".

Був прихильником конституційної монархії й лише в останні роки свого життя схилявся до ідеї респ. форми правління. Д.- один з перших теоретиків реалізму, він вбачав суть мистецтва в худож. відображенні дійсності, передусім сусп. життя, стверджував об'єктивність краси і прекрасного ("Про драматичну поезію", 1771; "Парадокс про актора", 1773; "Салони", 1759, 1761-71, 1775, 1781, та ін.). В драматургії Д. запровадив нові жанри "серйозної комедії" та "міщанської драми" (п'єси "Позашлюбний син", 1757; "Батько родини", 1758). У повісті "Черниця" (1760, вид. 1796) викривав релігійне мракобісся; у романі "Жак-фа-таліст і його пан" (1773, вид. 1796) звичаям звироднілого феодально-аристократичного суспільства протиставив здоровий розум, людяність і життєрадісний гумор франц. народу. У філософській повісті-діалозі "Небіж Рамо" Д. показав хижацтво новонароджуваного світу буржуазії. Велику увагу приділив питанням виховання й освіти: вимагав охоплення навчанням дітей усіх суспільних станів, запровадження держ., світських шкіл, обов'язкової і безплатної початкової освіти. Творчість Д. відіграла важливу роль в ідеологічній підготовці французької буржуазної революції і справила великий вплив на дальший розвиток просвітительства і матеріалістичної філософії.

Тв.: Укр. перекл.- Вибрані твори, т. 1-2. X., 1933; Думки про малярство.К.- X., 1937; Черниця.- Небіж Рамо. К., 1963; Парадокс про актора. К., 1966; Рос. перекл.- Собрание сочинений, т. 1 -10. M.- Л., 1935-47; Избранные произведения. M. -Л., 1951; Избранные атеистические произведения. М., 1956.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Святе сімейство... К., 1958; Ленін В. I. Повне зібрання творів: т. 18. Матеріалізм і емпіріокритицизм; т 45. Про значення войовничого матеріалізму; Рублевська Л. В. Дені Дідро. К., 1963; Длугач Т. Б. Дени Дидро. М., 1975; История в Энциклопедии Дидро и Д'Аламбера. Пер. с франц. Л., 1978.

Н. О. Модестова.

Дідро

 

Схожі за змістом слова та фрази