Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ
   

УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ

- ключовий акт процесу управління, який за своєю сутністю є розпорядженням з боку керуючого суб'єкта (суб'єкта управління) керованому об'єкту (об'єкту управління) і підлягає обов'язковому виконанню останнім. Це свідомий вольовий, владний акт організуючого впливу, який виражає наміри суб'єкта управління щодо бажаного функціонування об'єкта, містить певну модель його дій, спрямованих на досягнення очікуваного результату. У. р. є концентрованим вираженням діяльності керуючого суб'єкта (керівника) і складається з певних етапів: підготовки, прийняття та реалізації. Підготовка рішення передбачає наявність можливих варіантів дій, один з яких відповідає об'єктивно існуючим інтересам та потребам управління. Прийняття У. р. означає вибір найкращого варіанта дій у результаті свідомої вольової діяльності керуючого суб'єкта. Реалізація рішення становить осн. зміст управлін. діяльності відповідно до визначеної мети з урахуванням наявних ресурсів.

У. р. має бути науково обгрунтованим, своєчасним, компетентним, законним, несуперечливим, реальним для виконання. За порядком прийняття розрізняють У. р. одноособові та колегіальні. Одноособові рішення приймаються керівником без погодження чи обговорення їх у колективі або з окр. особами. Колегіальні У. р. приймаються або відхиляються (як правило, голосуванням) спільно групою осіб за участю їх керівника. За ступенем регламентації можливих дій керованого об'єкта У. р. поділяються на імперативні, альтернативні та рекомендаційні. Імперативні У. р. чітко та однозначно вимагають здійснення конкр. дій і досягнення запрограмованого результату. Альтернат, рішення дають можливість вибору у встановлених межах засобів для досягнення очікуваного результату; рекомендаційні — лише орієнтують на певні дії як один із шляхів досягнення запланованого результату. За способом оформлення У. р. поділяються на письмові та усні.

Вимоги до У. р. містяться в інструкціях, метод, рекомендаціях та ін. док-тах відповід. органів управління: Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і прийняття за ними рішень в Управлінні державної охорони України (затв. цим Управлінням 18.IX 2002), Методичних рекомендаціях щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність з Конституцією України та ін. актами законодавства України (затв. Мін'юстом України 12.ХІІ 2000), Методичних рекомендаціях щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів (затв. Мін'юстом України 21.XI 2000).

Див. також Державне управління.

Літ.: Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений. М., 1984; Держ. управління: проблеми адм.-прав, теорії та практики. К., 2003.

В. Б. Авер'янов, В. К. Колпаков.

 

Схожі за змістом слова та фрази