Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ЇХ АНАЛОГИ І ПРЕКУРСОРИ
   

НАРКОТИЧНІ ЗАСОБИ, ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ, ЇХ АНАЛОГИ І ПРЕКУРСОРИ

— речовини і засоби, дії з якими за Законом України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (1995, в ред. 1999) підлягають спец, контролю з боку компет. держ. органів (див. Незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів). Наркотичні засоби (наркотики; від грец. — такий, що викликає заніміння, заціпеніння) включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (далі — Перелік). Це речовини природ, чи синтет. походження, препарати, рослини, що становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (опій, кокаїн, гашиш, марихуана та ін.). Зловживання наркотиками призводить до захворювання на наркоманію. Перелік — це згруповані у списки наркот. засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до таблиць І—IV згідно з зак-вом України та міжнар. договорами, згоду на обов'язковість яких надано ВР України. Перелік затверджується КМ України за поданням спеціально уповноваженого органу викон. влади в галузі охорони здоров'я і публікується в офіц. друк, виданнях. Його складено з урахуванням: 1) відповід. положень і вимог, які діють у рамках міжнар. конвенцій та протоколів ООН (Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 та Протоколу 1972, яким було внесено поправки до цієї Конвенції; Конвенції про психотропні речовини 1971; Конвенції про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988); 2) чинного зак-ва України; 3) даних слідчої та суд. практики б-би з незакон. обігом зазначених засобів і речовин.

У прав, розумінні поняття «наркотичні засоби» визначається за трьома взаємозалежними критеріями: медичним, соціальним та юридичним. Певні рослини, хім. речовини, лікар, препарати вважаються наркот. засобами, якщо: вони справляють специфічну дію (стимулюючу, депресивну, галюциногенну тощо) на цен тр, нервову систему, спричинену їх незакон. вживанням (мед. критерій); немед. вживання їх досягло таких масштабів, за яких виникає загроза здоров'ю населення, а тому набуває соціальної значущості (соціальний критерій); спеціально уповноважений орган викон. влади в галузі охорони здоров'я визнав певний засіб наркотичним і включив до Переліку (юрид. критерій). Відсутність одного з цих критеріїв не дає підстав вважати лікар, препарат чи хім. речовину (синтетичну, біологічну, рослинну) наркотиком, навіть якщо вона є предметом зловживання і може призвести до хворобливого стану. Розглянуті критерії щодо визначення наркот. засобів повною мірою стосуються психотроп. речовин. Психотропні речовини природ, чи синтет. походження, включені до Переліку, — це препарати, природні матеріали, які здатні спричиняти стан залежності та справляти депресивний чи стимулюючий вплив на центр, нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення, поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення у разі зловживання ними (напр., мескалін, ЛСД, тетрагідроканнабінол). До наркот. засобів і психотроп. речовин належать деякі лікар, препарати. Під час проведення досліджень зі створення нового фармпрепарату, як правило, визначається і вивчається ряд продуктів, що мають под. властивості, але дещо відрізняються своєю молекуляр. структурою. Це т. з. аналоги. Після тривалих перевірок лікар, препаратом визнається найбільш ефективний для конкр. випадків і з найменшим стороннім ефектом продукт. Наркот. засоби і психотропні речовини, за обігом яких встановлено нац. і міжнар. контроль, визначаються за міжнар. назвами і хім. формулами. їх аналоги, хоча і мають под. властивості, але не затверджені й не використовуються у торгівлі, тому здебільшого не контролюються ні нац. зак-вом, ні міжнар. договорами у сфері б-би з розповсюдженням наркотиків. Ост. часом за кордоном виявлено факти незакон. в-ва і розповсюдження деяких сильнодіючих аналогів наркот. засобів (відомих також як наркотики-аналоги). Поява аналогів у злочин, обігу створює серйозні проблеми, оскільки ускладнює контроль за наркот. засобами і психотроп. речовинами. Враховуючи це, обіг аналогів наркот. засобів і психотроп. речовин на тер. України заборонено. У Законі «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» аналоги цих засобів і речовин визначено як заборонені до обігу в Україні речовини природ, чи синтет. походження, не включені до Переліку, хім. структура і властивості яких подібні до хім. структури і властивостей наркот. засобів та психотроп. речовин, психоак-тивну дію яких ці речовини відтворюють. Для нелег. виготовлення наркотиків і психотроп. речовин може бути використано бл. 360 хім. речовин. Це різні смоли, кислоти, розчинники тощо. 1988 ті з них, які часто використовувалися для виготовлення наркотиків і психотроп. речовин, були включені до ст. 12 Конвенції ООН про б-бу проти незакон. обігу наркот. засобів і психотроп. речовин. їх стали називати прекурсорами (франц.— передвісник, предтеча, попередник). В-во, імпорт та експорт цих речовин перебувають під міжнар. контролем. Термін «прекурсори» використовується для визначення будь-якої речовини, включеної до таблиці І чи таблиці II названої Конвенції, а також до Переліку. Прекурсори, як визначено у названому Законі України, — це речовини та їх солі, що використовуються при в-ві, виготовленні наркот. засобів і психотроп. речовин, включених до Переліку. Наркот. засоби, психотропні речовини і прекурсори, враховуючи корисність цих засобів і речовин у мед. практиці, а також ступінь небезпеки для здоров'я у разі зловживання ними і заходи контролю, передбачені зак-вом, за їх обігом, включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку: Таблиця І. Особливо небезпечні наркот. засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні заборонено згідно з зак-вом (напр., героїн, ЛСД), а також речовини, включені до списку № З, обіг яких в Україні допускається лише для пром. потреб (культивування маку і конопель на закон, підставах).

Таблиця II. Наркот. засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і щодо яких встановлюються заходи контролю згідно з зак-вом.

Таблиця III. Наркот. засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і щодо яких допускаються виключення деяких заходів контролю згідно з зак-вом. Таблиця IV. Прекурсори, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і щодо яких встановлюються заходи контролю згідно з зак-вом. Прекурсори, включені до списку № 1, — це хім. речовини та їх солі, під час переробки яких одержують синтетичні наркот. засоби або психотроп. речовини. До списку № 2 включено такі прекурсори, як розчинники, окислювачі та ін. хімікати пром. або побут, призначення, які використовуються при в-ві чи виготовленні наркот. засобів або психотроп. речовин. До компетенції спеціально уповноваженого органу викон. влади в галузі охорони здоров'я, крім видання Переліку, віднесено також визначення обсягів Н. з., п. р., їх а. і п., які перебувають у незакон. обігу. їх визначають за даними про: небезпечність для здоров'я та життя відповід. доз Н. з., п. р., їх а. і п.; максимально допустимі разові та добові дози вживання наркот. і психотроп. лікар, засобів; частоту їх застосування у лікар, практиці; особливості фармакол. дії цих речовин; можливості втягнення ін. осіб у вживання відповідної кількості наркотиків або психотроп. речовин; шляхи отримання цих речовин. У чинному зак-ві використовуються поняття «невеликі розміри», «великі розміри» і «особливо великі розміри» Н. з., п. р., їх а. і п. КК України (розд. XIII) передбачено різну відповідальність залежно від розмірів зазначених засобів і речовин, з якими вчиняються незаконні дії, а також посилену відповідальність у випадках, коли предметом цих злочинів були особливо небезпечні наркотики або психотропні речовини.

Поняття «наркотичні засоби» і «психотропні речовини» межують з поняттям «допінгу». Ост. роками спостерігається зростання попиту на такі надзвичайно небезпечні допінгові препарати, як анаболічні стероїди (анаболіки) — речовини, які збільшують м'язову масу, розвивають фіз. силу; зростають і масштаби їх вилучення. Якщо раніше згубного впливу цих речовин зазнавали спортсмени, прагнучи досягти високих спорт, результатів, то тепер вживання анаболіків поширене у навч. закладах, різних аматор, спорт, секціях, клубах бодібілдингу тощо.

На Міжнар. конференції зі зловживання і торгівлі анаболіч. стероїдами (Прага, Чехія, груд. 1993) - першому форумі з цієї проблеми — фахівці дійшли висновку про шкідливість соціальних наслідків зловживання анаболіками, можливість формування фіз. і псих, залежності організму людини внаслідок вживання вел. доз анаболіч. стероїдів. Крим, зак-во України передбачає відповідальність за спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (ст. 323 КК). літ.: Музика А. А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркот. засобів. К., 1998.

А. А. Музика.

 

Схожі за змістом слова та фрази