Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІСІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ООН
   

КОМІСІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ООН

(International Law Commission), КМП (ILC) — допоміжний орган Організації Об'єднаних Націй. Утв. 21.XI 1947 ГА ООН для здійснення кодифікації міжнародного права, забезпечення його прогресивного розвитку. Згідно з Положенням про Комісію міжнародного права вона займається переважно питаннями міжнародного публічного права, але може розглядати також питання міжнародного приватного права. КМП складається з 34 членів — юристів-між-народників із загальновизнаним авторитетом у галузі міжнар. права, котрі обираються ГА як незалежні експерти на 5 років з можливістю переобрання. Склад Комісії формується так, щоб було забезпечено представництво осн. форм цивілізації та правових систем світу. Уряди пропонують кандидатів від своїх країн. Ген. секретар ООН складає список прізвищ кандидатів за абетк ою і подає його для голосування Ген. Асамблеї. Кожна держава — член ООН виставляє не більше 4 кандидатів, два з яких можуть бути гр-нами цієї д-ви, а два — гр-нами ін. держав. У складі Комісії не повинно бути двох гр-н однієї д-ви. Свого часу членом КМП був видатний укр. юрист-міжнародник, академік В. М. Корецький.

За власною ініціативою КМП робить огляд усіх галузей міжнар. права з метою вибору тем для кодифікації міжнар. права, а вибравши тему, яку вважає необхідною, призначає спец, доповідача, котрий вивчає її, а згодом розробляє низку проектів статей, що супроводжуються пояснювальними доповідями. Після обговорення Комісія приймає проекти статей і подає їх VI Комітетові ГА ООН (Юрид. к-ту). Після узгодження текст проекту пропонується на розгляд Асамблеї.

КМП постійно працює над проблемами звичаєвого міжнар. права і з цією метою збирає, вивчає та публікує док-ти, які стосуються практики держав, а також рішення нац. і міжнар. судів з питань міжнар. права та подає відповідні доповіді Ген. Асамблеї.

На основі проектів статей, розроблених Комісією, прийнято 14 кодифікац. конвенцій (станом на 1998) з актуальних питань міжнар. права. Зокрема, на основі проектів Комісії прийняті: Конвенція про відкрите море 1958, Конвенція про скорочення безгромадянства 1961, Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961, Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 та ін.

Одним з найважливіших напрямів діяльності КМП є розробка статей про відповідальність д-ви, міжнародна відповідальність за негативні наслідки дій, не заборонених міжнародним правом, тощо.

У довгостроковій програмі діяльності КМП заплановано дослідження таких важливих аспектів міжнар. права, як: права людини; відповідальність міжнар. організацій; вплив збройних конфліктів на договори; спільні ресурси морів і океанів; висилка іноземців та ін. Комісія проводить свої сесії щорічно. Місцеперебування — м. Женева (Швейцарія).

В. І. Євінтов.

 

Схожі за змістом слова та фрази