Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВИЩІ ЖІНОЧІ КУРСИ
   

ВИЩІ ЖІНОЧІ КУРСИ

-вищі навчальні заклади для жінок; виникли в Росії в результаті революційно-демократичного руху 60-х рр. 19 ст. Перші В. ж. к. відкрито 1869 в Петербурзі і Москві. У Києві 1870 т-во природодослідників організувало для жінок безплатні курси з природничих наук. У 1878 в Петербурзі було відкрито Бесту-жевські курси. У 1878-89 в Києві працювали В. ж. к. (мали фіз.-матем. та істор.-філол. ф-ти). Курси засновувались з ініціативи й на кошти приватних осіб та благодійних орг-цій. Царський уряд вбачав в організації таких закладів небезпеку поширення революц. настроїв і протидіяв розвиткові жіночої освіти. В кінці 80-х рр. 19 ст. більшість курсів було закрито. Свою діяльність вони відновили лише на поч. 20 ст. Протягом 1905-16 В. ж. к. було створено в ряді міст Росії. В Києві існували вечірні жіночі курси (з 1905), жіночі курси іноз. мов та ін. Одеські В. ж. к. (1906) мали істор.-філол., фіз.-матем., юрид. ф-ти. Харківські (1913) - істор.-філол., юрид і мед. відділення (відкриті т-вом взаємодопомоги трудящим жінкам). В. ж. к. відіграли позитивну роль у поширенні освіти і культури в Росії і на Україні. Після Великої Жовтн. соціаліс-тич. революції, коли жінки одержали широкий доступ у всі вузи, В. ж. к. як окремий тип вищого навч. закладу перестали існувати.

О. Я. Синюкова

 

Схожі за змістом слова та фрази