Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дисц-дім arrow ДІАЛЕКТИКА ПРИРОДИ
   

ДІАЛЕКТИКА ПРИРОДИ

-філософський твір Ф. Енгельса, присвячений теоретичному узагальненню досягнень природознавства й науковому обгрунтуванню основних принципів діалектичного матеріалізму. "Д. п." - твір незакінчений. Він містить 10 статей, або розділів, а також 169 фрагментів та заміток і два варіанти плану твору. Над "Д. п." Ф. Енгельс працював гол. чином 1873- 82. Осн. зміст "Д. п." становить розкриття діалектичного характеру процесів природи і обгрунтування об'єктивності й універсальності законів діалектики, дальша розробка марксистського діалектичного методу. Через твір послідовно проводиться ідея матеріальної єдності світу й діалектичного взаємозв'язку всіх форм існування матеріальної дійсності. Ф. Енгельс доводив, що різні форми руху матерії можуть прямо або опосередковано перетворюватися одна на одну, що в процесі гігантського круговороту матерії у Всесвіті відбувається істор. перехід від менш складних до складніших форм руху. Аналізуючи закон збереження та перетворення енергії, Ф. Енгельс дійшов висновку, що матерія і рух незнищувані ні в кількісному, ні в якісному відношеннях. У "Д. п." Ф. Енгельс розробив осн. принципи об'єктивної класифікації наук, а також дав заг. визначення діалектики як науки, довів, що закони її - це об'єктивні закони матеріального світу і процесу пізнання його людиною. Разом з тим Ф. Енгельс розкрив методологічне значення законів діалектики, показав, що знання їх дає змогу розв'язувати найскладніші проблеми природознавства. Він висунув ряд ідей, що визначили наперед дальший розвиток багатьох галузей науки. В "Д. п." Ф. Енгельс розкрив роль матеріальної діяльності, праці й виготовлення знарядь праці у формуванні людини як сусп. істоти, довів, що сусп. діяльність людей, виникнення мови як матеріальної оболонки думки - вирішальні фактори прогресу людства та його влади над природою. Ф. Енгельс дав глибокий аналіз діалектики процесу пізнання, переконливо довів, що матеріалістична діалектика становить єдино наук. метод пізнання. "Д. п." і в наш час є найціннішою зброєю в боротьбі за торжество марксистсько-ленінського світогляду, проти всіляких форм агностицизму, ідеалізму та метафізики в науці. Після смерті Ф. Енгельса рукопис "Д. п." потрапив до рук опортуністичних лідерів нім. соціал-демократії й довгий час залишався невідомим. "Д. п." вперше повністю опубліковано лише 1925 в СРСР за фотокопією рукопису. На Україні "Д. п." вперше було надруковано укр. мовою 1932 у Харкові; перевидання здійснено 1949, 1953, 1977.

Видання: Енгельс Ф. Діалектика природи. К., 1977.

 

Схожі за змістом слова та фрази