Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПІВУЧАСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНА
   

СПІВУЧАСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНА

- у цив. і госп. судочинстві участь з боку позивача чи відповідача в одній і тій самій справі кількох осіб (співпозивачів або співвідповідачів), право вимоги чи обов'язок відповідати за позовом яких не виключають одне одного. Виникає внаслідок спільного пред'явлення позову кількома позивачами або до кількох відповідачів (ст. 104 ЦП К України, ст. 23 ГПК України). Виникнення співучасті зумовлюється обставинами матеріально-прав. і процес, характеру, в зв'язку з чим вона поділяється на обов'язкову і факультативну. Обов'язкова С. п. настає при спільності матеріальних прав і обов'язків кількох осіб тоді, коли права та обов'язки сторін у справі не можна визначити без встановлення прав і обов'язків ін. суб'єктів спірних матеріальних правовідносин. Зокрема, власники спільного майна стають співпозивачами, пред'явивши позов на усунення порушення їхніх прав. У справах про звільнення майна від арешту (виключення з опису) обов'язково беруть участь як співвідповідачі боржник, у котрого описано майно, а також особи, на претензію яких було проведено опис. Коли опис зроблено у зв'язку з вироком про конфіскацію майна, то відповідачами, крім боржника, виступає районна (міська) податкова інспекція, а коли майно реалізоване, — то й ті установи або організації, яким передано конфісковане майно.

Факультативна (необов'язкова) С. п. настає з обставин процес, характеру: коли доцільний одночасний розгляд кількох справ з метою економії коштів і часу на їх провадження. Замість кількох процесів проводиться один, витрати по справі скорочуються, зменшується кількість суд. засідань, викликів тощо, а головне — усуваються умови для постановлення протилежних за змістом рішень. Для цього суддя може постановити ухвалу про об'єднання в одне провадження кількох однорідних позов, вимог — як одного позивача до різних відповідачів, так і різних позивачів до одного відповідача (ст. 144 ЦПК, ст. 58 ГПК ).

Співучасники користуються рівними процес, правами. Відносини між ними визначаються на автоном. засадах — кожен з позивачів або відповідачів у відносинах з особами протилеж. сторони виступає у процесі самостійно; їхні взаємовідносини залишилися б такими, якби позови розглядалися судом окремо. Кожен зі співучасників виконує на диспозитив. засадах тільки ті передбачені законом дії, які він вважає потрібними для захисту своїх прав та інтересів. Дії чи бездіяльність співучасників залежать не від поведінки ін. учасників, а від їх особистого волевиявлення. Обов'язок доказування вимог чи заперечень по справі, закон, сила суд. рішення щодо кожного співучасника діють окремо.

Кожен співпозивач і співвідповідач користується тими самими правами та обов'язками, що й ін. позивач і відповідач. їх рівність і незалежність є наслідком того, що всі співучасники і кожен з них є самост. суб'єктами цив. процес, правовідносин. Але процес, діяльність одних співучасників може викликати певні прав, наслідки для інших, затримати розвиток процесу, зокрема в разі відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі, залишення заяви без розгляду. Співучасники можуть доручити вести справу одному з них (ст. 104 ЦПК), приєднатися до апеляц. і касаційної скарг особи, на стороні якої вони виступали (ст. 297, 326 ЦПК). С. п. настає за клопотанням позивача і позивачів, осіб, які беруть участь у справі, а також за ініціативою суду (ст. 99, 104, 105, п. З ст. 143 ЦПК).

Прокурор, органи держ. влади, органи місц. самоврядування та особи, які в передбачених законом випадках можуть звертатися до суду із заявами на захист прав і свобод ін. осіб чи в інтересах д-ви (ст. 121 ЦПК, ст. 2 ГПК), не є співучасниками-співпозивачами, оскільки вони порушують справу в суді на захист не власних суб'єктив. прав. Залежно від кількісного складу сторін С. п. буває: активною, коли позивачем є дві або більше осіб, а відповідачем — одна; пасивною (коли навпаки) та з мішаною, коли на стороні і позивача, і відповідача виступає група осіб з протилеж. інтересами. Співучасників необхідно відрізняти від третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, оскільки інтереси останніх завжди виключають інтереси позивачів.

М. Й. Штефан, О. С. Врублевський.

 

Схожі за змістом слова та фрази