Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow полян-поро arrow ПОПЕРЕДНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ
   

ПОПЕРЕДНЄ РОЗСЛІДУВАННЯ

— в СРСР наступна після порушення кримінальної справи стадія кримінального судочинства. В ній уповноважені на це законом органи (слідчий, органи дізнання) в межах і порядку, визначеному кримінально-процесуальними кодексами (в УРСР — гл. 9—22, розділ восьмий кримінально-процесуального кодексу УРСР), збирають, виявляють, досліджують і попередньо оцінюють докази для встановлення факту злочину і осіб, що його вчинили, здійснюють заходи по запобіганню злочинам, зобов'язані виявляти причини і умови, які сприяли вчиненню їх тощо. П. р. передує судовому розглядові справи, який є центральним і вирішальним у рад. кримінальному судочинстві. Відповідно до ст. 2,14 Основ кримінального судочинства Союзу PCP і союзних республік (ст. 2, 22 КПК УРСР) особи, що провадять П. p., мають вжити заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого, що обтяжують і пом'якшують відповідальність, щоб кожний, хто вчинив злочин, зазнав справедливого покарання і щоб жодний невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності і засуджений. Для П. р. законом встановлено дві форми — дізнання і слідство попереднє.

Виходячи з особливого значення П. р., ст. 15 Основ кримінального судочинства встановлює для нього ті самі межі дослідження, що й для розгляду кримінальної справи в суді. Так, у ході П. р. шляхом проведення тих чи ін. процесуальних, зокрема слідчих, дій, таких як допит, експертиза, обшук, слідчий огляд, підлягають доказуванню: встановлення події злочину (час, місце, спосіб та ін. обставини); винність обвинуваченого у вчиненні злочину; обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності саме цього обвинуваченого; характер та розмір шкоди, завданої злочином. П. р. провадиться на основі точного дотримання конституційних принципів, зокрема недоторканності особи, недоторканності житла, права обвинуваченого на захист, встановлених гарантій правових, точного дотримання умов і порядку проведення тих або ін. дій (процесуальної форми) тощо. Залежно від наслідків, що їх одержало П. p., воно закінчується складанням обвинувального висновку, закриттям справи або направленням її до суду для розв'язання питання про застосування до обвинуваченого примусових заходів медичного характеру. Нагляд за виконанням законів при провадженні П. р. здійснює прокурор відповідно до Закону про прокуратуру СРСР 1979. П. р. широко використовує допомогу громадськості.

Літ.: Уголовно-процессуальный кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий. К., 1974; Гричук Р. І. Злочин і його викриття. К., 1976.

P. І. Гричук.

 

Схожі за змістом слова та фрази