Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow чеп-черні arrow ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ
   

ЧЕРГУВАННЯ ЗВУКІВ

— закономірна зміна чи взаємозаміна звуків у складі тієї самої морфеми в різних словах або формах. Розрізняють Ч. з. фонетичні й не-фонетичні. Фонетичні Ч. з.— закономірні зміни звуків у процесі мовлення, що залежать від фонологіч. позиції в слові або впливу одного звука на інший. Напр., зміна голосного в ненаголошеному складі: е — еи (села — сеила), и — ие (жити — жиеву), о — оу (голуб — гоу лубка); взаємозаміна парних звуків внаслідок асиміляції (легкий вимовляється — леихкйй, боротьба — бород'ба); дисиміляції (лицар — із рицар) та ін. фонетичних процесів. Нефонетичні (історичні, традиційні) Ч. з. відображають фонетичні закони минулих епох розвитку мови (напр., зміна в сучасній укр. літ. мові звуків о, е на і, історично зумовлена процесами занепаду редукованих ь, ь і закриттям відкритих складів (ко-нь — кон' — куін' — к'ін'; сє-лт> — сєл —суіл — с'іл); чергування приголосних г, к, х із ж, ч, ш та з, ц, с (рука — ручка — в руці, кожух —кожушок — у кожусі). Нефонетичні Ч. з. непослідовно виявляються в нових словах та в засвоєних з ін. мов.

Літ.: Сучасна українська літературна мова. Фонетика. К., 1969.

М. Я. Плющ.

 

Схожі за змістом слова та фрази