Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дисц-дім arrow ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ
   

ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ

-галузь психології, яка досліджує загальні та індивідуальні особливості психічного розвитку дітей, умови, рушійні сили й закономірності цього процесу на різних вікових етапах. Тому Д. п. часто називають віковою психологією. Вивчає виникнення й розвиток у дітей психічних процесів (пізнавальних, мовних, емоційних, вольових та ін.), становлення психічних властивостей, розвиток різних видів діяльності (гри, учіння, праці), формування дитини як особистості. Д. п. досліджує функції природних даних, нервової системи дитини як матеріального субстрату її психіки і провідну роль сусп. умов, навчання і виховання в її психічному розвитку. Теор. основою Д. п. є діалектико-матеріалістичне розуміння природи й сутності людської психіки. Вона піддає критиці ідеалістичні й механістичні концепції психічного розвитку. Д. п. почала виділятися в самостійну галузь знань з серед. 19 ст. Вона тісно пов'язана з педагогічною психологією, педагогікою, фізіологією вищої нервової діяльності. Дані її та висновки мають важливе значення для теорії і практики навчання й виховання молодого покоління, для заг. психології і філософії.

Літ.: Божович Л. И. Личность и её формирование в детском возрасте. М., 1968; Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1972; Возрастная и педагогическая психология. М., 1973; Люблінська Г. О. Дитяча психологія. К., 1974; Вікова психологія. К., 1976.

Г. С. Костюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази