Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow п arrow ПРИРОДНИЙ КОМПЛЕКС
   

ПРИРОДНИЙ КОМПЛЕКС

- центр, підсистема функціональної моделі природокористування туристського. Це може бути урочище, фація, ландшафт, провінція, зона - залежно від ієрархічного рівня вирішення проблеми. Стан природного комплексу вимірюється такими параметрами, як площа (га), ємність (чол.), навантаження (чол./га); характеризується специфічними властивостями - стійкістю, атрактивністю, надійністю. Насамперед при дослідженні питань П. к. особлива увага приділяється вивченню навантаження на природний комплекс з боку відпочиваючих і виробленню гранично допустимих норм рекреаційних навантажень для різних типів ландшафтів. Функціональна модель П. к. дозволяє не тільки систематизувати зв'язки і відносини, що складаються між її підсистемами, а й використовувати їх у практичній діяльності. При проектуванні не менш важливо враховувати рівень і характер технологічних впливів під час будівництва й експлуатації туристських установ і маршрутів, параметри антропогенних побутових навантажень на природний комплекс з боку місцевого населення. Управління технологічним впливом на П. к. з боку матеріальної бази туризму і рекреаційної інфраструктури передбачає розробку екологічно ефективних технологій будівництва туристських об'єктів, інженерних мереж і комунікацій в рекреаційних зонах; впровадження екологічно прийнятних технологій експлуатації туристських установ; правове і господарське регулювання механізму технологічного впливу на природні комплекси тощо. Управління рекреаційними впливами на П. к. передбачає вдосконалення програм відпочинку туристів і циклів рекреаційних занять (див. Діяльність рекреаційна) в напрямі зростання їхньої екологічної ефективності, прискореного розвитку активних видів туризму, природознавчих екскурсій і подорожей; екологічне виховання туристів; різноманітні форми участі туристів у проведенні природоохоронних заходів; забезпечення системи природоохоронних заходів щодо підготовки територій до прийому туристів; організаційне, правове й економічне регулювання поведінки туристів. Управління побутовими антропогенними впливами на П. к. передбачає впровадження й удосконалення екологічно прийнятних побутових технологій; зниження частки живої праці в обслуговуванні туристів; широке розповсюдження технологій самообслуговування туристів; проведення функціонального зонування рекреаційних територій. Управління виробничими впливами на П. к і рекреаційні ресурси передбачає вдосконалення і впровадження сучасних безвідходних технологій; бонітировку й охорону туристських природних ресурсів; обов'язкову наявність рекреаційної тематики в проектах районних планувань, генеральних схемах розвитку і розміщення галузей народного господарства і територіально-виробничих комплексів; максимальний розвиток туристського природокористування в комплексі з іншими видами використання природних ресурсів; участь туристських організацій в системі природоохоронного моніторингу; організаційне, правове, господарське регулювання. Питання про встановлення територіальних типів природокористування вирішується двома шляхами: а) через типологію земель рекреаційного призначення; б) шляхом розробки системи функціонального зонування територій.

 

Схожі за змістом слова та фрази